Viden om - skat og moms:

Skat ved handel med dyrlægevirksomheder

15 januar 2021

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for dyrlæger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige problemstillinger i forbindelse med handel med dyrlægevirksomheder, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller bør være det.

 

Køb af praksis

Overtagelse af en dyrlægepraksis eller en andel af en sådan rejser en lang række spørgsmål, herunder:

  1. Hvordan spares der op til købet?
  2. Hvordan gennemføres købet i praksis?
  3. Er prisen rigtig?
  4. Hvordan skal købesummen finansieres?

 

Opsparing
Dyrlæger med planer om at etablere selvstændig virksomhed, enten alene eller sammen med andre, kan med fordel spare op på en etableringskonto eller en iværksætterkonto. Begge dele giver skattefradrag for indskuddene. Faktisk kan ordningerne også bruges efter, at virksomheden er etableret, hvilket mange desværre ikke er opmærksomme på. Opsparing på en iværksætterkonto giver ret til fradrag i den personlige indkomst og er derfor normalt bedst.

 

Gennemførelse af købet
Køb af en eksisterende dyrlægevirksomhed kan ske ved enten at købe virksomheden - altså aktiverne i denne - som sådan eller ved at købe selskabet, hvis virksomheden har været drevet i selskabsform.

Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed, vælger en del at drive virksomheden i personligt regi, hvor den særlige virksomhedsskatteordning kan anvendes. Og den omstændighed at virksomheden startes i personligt regi udelukker ikke, at den på et senere tidspunkt kan omdannes til selskab. Dette kan tilmed ske skattefrit. Af administrative grunde foretrækker mange dog selskabsformen lige fra starten.

Er der derimod tale om køb af en andel af en dyrlægepraksis, vælger de fleste at købe via et selskab. Det skyldes, at ind- og udtræden af interessentskaber - herunder opløsning af kompagniskaber - ofte er nemmere, når virksomheden drives i selskabsform. Der findes dog undtagelser, og også en virksomhed med flere ejere kan omdannes skattefrit til et selskab. Reglerne herom er blot lidt mere komplicerede.

Hent hele publikationen