Viden om - skat og moms:

Skat og moms for læger

02 februar 2022

Stefan Bjerregaard, Partner, Skat |

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for læger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige situationer, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller burde være det.

Lønmodtager eller selvstændig

Praktiserende læger har ofte indkomst ved forskellige sideaktiviteter, herunder fx ved lægevagtskørsel og ved konsulentarbejde. Skattemæssigt medfører dette behov for en stillingtagen til, hvorvidt disse indkomster er en del af virksomhedsindkomsten, eller om der er tale om lønindkomst. Og dette gælder både inden køb af praksis og efter. I de fleste tilfælde afgøres spørgsmålet ud fra en konkret vurdering af, hvorledes kontrakten omkring arbejdet er udformet. Det er derfor vigtigt, at sådanne aftaler også vurderes i et skattemæssigt perspektiv, inden de underskrives.

 

Personlig virksomhed eller selskab

At etablere selvstændig virksomhed enten alene eller sammen med andre rejser altid spørgsmål om, hvorvidt dette skal ske i personligt regi eller i selskabsform. I personligt regi kan den særlige virksomhedsskatteordning anvendes. Det betyder, at der kun skal betales en foreløbig lav skat på 22 % af den del af indtjeningen, som ikke hæves til privat forbrug. Anvendelse af virksomhedsordningen kræver, at privatøkonomien holdes adskilt fra virksomhedsøkonomien. Skattemæssigt er der sjældent den store forskel på de to muligheder, men der kan dog være konkrete forhold, som taler for enten det ene eller for det andet.

 

Kompagniskaber

Også ved etablering af virksomhed sammen med andre skal der tages stilling til virksomhedsformen. Skattemæssigt er ind- og udtræden af interessentskaber - herunder også opløsning af kompagniskaber - en ganske kompliceret affære. De fleste læger foretrækker desuagtet interessentskabet.

 

Omdannelse til selskab

At drive virksomhed i personligt regi udelukker ikke, at denne på et senere tidspunkt kan omdannes til et selskab. Dette kan tilmed ske skattefrit. Også selvom virksomheden drives i kompagniskab med andre. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de betingelser, der skal være opfyldt.

Hent hele publikationen