Sponsorater

Udstedere af fakturaer med sponsorbidrag er ikke bare forpligtet til at specificere de forskellige ydelser i sponsoraftalen, men også til at prissætte de enkelte dele, idet dette har betydning for den moms- og skattemæssige behandling af udgifterne hos sponsoren.

Skattefradrag

Skattemæssigt er der fuldt fradrag for den del, der kan henføres til reklamedelen, herunder også til billetter, der anvendes som præmier i konkurrencer. Der er også fuldt fradrag for udgifter til billetter, der uddeles blandt medarbejderne, medmindre disse kun deltager som ledsager til inviterede kunder og forretningsforbindelser.

Den del af udgiften, der kan henføres til billetter, der gives til kunder og forretnings-forbindelser, anses som repræsentation med begrænset fradragsret (25 %). Det gælder også de billetter, der anvendes af de medarbejdere, som eventuelt ledsager kunderne/forretningsforbindelserne.

Vi anbefaler, at sponsor løbende holder styr på, hvem der har modtaget eventuelle tillægsydelser til sponsoratet i form af fx fribilletter, VIP-kort og sponsorture.

Der kan være tilfælde, hvor et sponsorbidrag dækker mere end ét regnskabsår. I så fald skal udgiften i skattemæssig henseende som udgangspunkt periodiseres. Udgiften kan dog fratrækkes fuldt ud i betalingsåret, hvis den ikke dækker en periode på mere end 12 måneder.

Hent hele publikationen