Skat ved køb af feriebolig i udlandet

Skat ved køb af feriebolig i udlandet

Skat ved køb af feriebolig i udlandet

Rigtig mange danskere har allerede en feriebolig i udlandet, og endnu flere drømmer om det. En ødegård i Sverige, et byhus i Provence, en hacienda i Malaga eller en lejlighed i Alanya. Mulighederne er mange.

Ikke alle er klar over, at køb af en feriebolig i udlandet kan have skattemæssige konsekvenser i Danmark, men det har det faktisk.


Beskatning i Danmark

De skattemæssige konsekvenser i Danmark afhænger af, hvad den udenlandske feriebolig anvendes til.


Privat anvendelse

Anvendes den udenlandske feriebolig udelukkende privat, er der ikke skattefradrag for udgifter til ejendomsskatter, vedligeholdelse, forsikring m.m.
Renteudgifter af lån til køb af ferieboligen fratrækkes. Det gælder også, selvom der er tale om et lån i udenlandsk valuta og gennem en bank udenfor Danmark. Er dette tilfældet, er også eventuelle kurstab som udgangspunkt fradragsberettigede, mens kursgevinster normalt er skattepligtige.

Der skal betales dansk ejendomsværdiskat. Det er handelsværdien for det forudgående indkomstår, som skal lægges til grund for opgørelse af ejendomsværdiskatten. Handelsværdien fastsættes på baggrund af et myndighedsgodkendt indeks, som kan anvendes til at fremindekserer den faktiske anskaffelsessummen af ejendommen. Hvis der er betalt lokal skat af boligen svarende til dansk ejendomsværdiskat, kan denne modregnes i den danske ejendomsværdiskat. Det gælder fx for ferieboliger i Frankrig, Spanien og Sverige. Den ændrede boligbeskatning gælder også for ejendomsværdi af udenlandske ejendomme.


Erhvervsmæssig anvendelse

Anvendes ferieboligen udelukkende til udlejning, anses den skattemæssigt for en udlejningsejendom. Der skal i så fald ikke betales ejendomsværdiskat i Danmark. Til gengæld skal overskuddet ved udlejningen medregnes til den danske indkomst.

Da der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, er det muligt at bruge den særlige virksomhedsskatteordning. Herved får renteudgifter af lån til huskøbet en høj fradragsværdi, ligesom overskuddet ved udlejningen kan opspares til en foreløbig beskatning på kun ca. 22 %.

For at bruge virksomhedsordningen skal ejeren kunne dokumentere, at ferieboligen ikke anvendes til privat brug. Dette vil normalt kræve, at udlejningen sker gennem et udlejningsbureau, og at ejeren i kontrakten med udlejningsbureauet har fraskrevet sig muligheden for selv at bruge huset.

Lejer ejeren sin egen bolig gennem udlejningsbureauet, er der i princippet tale om privat anvendelse. I så fald kan virksomhedsordningen ikke anvendes.