Skat ved arbejde i Norge

De fleste ved godt, at der skal betales skat til Norge, når der arbejdes for en norsk arbejdsgiver. Til gengæld er det ikke mange, som er opmærksomme på, at den norske løn også skal selvangives i Danmark, hvis boligen i Danmark beholdes under opholdet i Norge.

Selvom den norske løn skal selvangives både i Norge og i Danmark, skal der naturligvis ikke betales dobbelt skat. Ved den danske skatteberegning skal lønnen indgå, men den del af skatten, som kan henføres til den norske løn, skal som udgangspunkt ikke betales. Alternativt modregnes den norske skat i den danske skat. Det første er normalt det mest fordelagtige og vil gælde for de fleste, der har søgt og fået job i Norge.

Den skattemæssige stilling i Danmark afhænger i første række af, hvorvidt der under opholdet i Norge arbejdes for en norsk eller for en dansk arbejdsgiver.


Norsk arbejdsgiver

Bliver din familie boende i Danmark, mens du pendler til og fra jobbet i Norge, fortsætter din fulde skattepligt til Danmark. Der skal derfor indsendes selvangivelse både i Norge og i Danmark. Det samme gælder, hvis du er single og bevarer din bopæl i Danmark.

Hvis du udelukkende arbejder for en norsk arbejdsgiver i Norge, betaler du såkaldt trygdeafgift i Norge. Dette skal angives på den særlige danske selvangivelse for udenlandsk indkomst og medfører, at den norske løn kommer til at indgå i den danske skatteberegning, men også, at du ikke skal betale den del af skatten, som stammer fra din norske løn.


Dansk arbejdsgiver

Er du udstationeret af en dansk arbejdsgiver, vil du normalt stadig være omfattet af dansk social sikring. I så fald betaler du ikke trygdeafgift i Norge. Lønnen fra Norge skal selvangives som udenlandsk indkomst på selvangivelsen for udenlandsk indkomst. Ved skatteberegningen nedsættes den danske skat med den skat, som er betalt i Norge.

Hvis du arbejder i Norge i mere end seks måneder og kun er i Danmark hver anden eller tredje weekend, kan du under visse betingelser blive helt fritaget for at betale dansk skat af lønnen for arbejdet i Norge.

Der skal kun betales skat til Norge, hvis der er tale om arbejdsudleje, eller hvis opholdet i Norge varer mere end 183 dage.


Hent og læs hele publikationen ved at udfylde formularen nedenfor