Personlig virksomhed eller selskab

Her beskriver vi de beskatningsregler, der gælder for personer og selskaber. Vi gennemgår dernæst fordele og ulemper ved at omdanne virksomheden til et selskab. Endelig beskriver vi mulighederne for at omdanne på en hensigtsmæssig måde.

”Skal jeg fortsætte med at drive min virksomhed som personlig virksomhed? Eller skal jeg omdanne den til et selskab?”. Sådan tænker mange selvstændige. 

Personlig virksomhed

De fleste selvstændige anvender den særlige virksomhedsordning. Det betyder, at de har opdelt deres økonomi i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi. I praksis betyder det normalt, at virksomhedens indtægter og udgifter kører over en virksomhedskassekredit, mens privatøkonomien kører over en bankkonto eller en privat kassekredit.

Til gengæld for opdelingen af økonomien har den selvstændige ret til at fratrække renter af gæld i virksomheden som en driftsomkostning. Endvidere gives der mulighed for, at man kan opspare virksomhedsoverskud til en lav skat på kun 22 % (2023). Endelig gives der mulighed for, at en del af det hævede overskud kan beskattes som kapitalafkast. Altså som en renteindtægt.

Et mindre antal selvstændige anvender ikke virksomhedsordningen, men derimod kapitalafkastordningen. En lidt simplere form, hvor en del af overskuddet kan beskattes som kapitalafkast.

Enkelte selvstændige anvender hverken virksomheds- eller kapitalafkastordningen. Det kan være en fordel, hvis virksomhedens overskud er beskedne, og der kun er meget lidt eller ingen gæld i virksomheden.

Hent hele publikationen