Køb af unoterede aktier for pensionsmidler

Private pensionsopsparere er ikke tvunget til kun at investere deres pensionsopsparing i børsnoterede aktier. De har under visse betingelser også mulighed for at købe unoterede aktier for deres pensionsmidler. Dette er især interessant for direktører og ledende medarbejdere, som tilbydes mindre ejerandele i den virksomhed, hvori de er ansat.

Hvilke midler kan anvendes?

Det er kun midler fra rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter, der kan anvendes til køb af unoterede aktier. Der skal være opsparet mindst 500.000 kr., for at reglerne kan anvendes, og de 500.000 kr. skal være opsparet i samme pengeinstitut.

Aldersopsparing

Siden 1. januar 2021 har midler i aldersopsparing ikke kunnet investeres i unoterede aktier. 

Hvad kan der investeres i?

Det selskab, der investeres i, skal være hjemmehørende i EU/EØS. Der kan dermed investeres ikke blot i danske selskaber, men også i fx tyske, svenske og norske selskaber. Der skal være tale om aktieselskaber eller selskaber, der kan sidestilles hermed. Der kan under særlige betingelser også investeres i kommanditselskaber.

Der stilles ikke krav til aktiviteten i det selskab, der investeres i. Det må gerne være et investerings- eller holdingselskab, og der er intet til hinder for, at selskabet investerer hele eller dele af sin formue i selskaber uden for EU/EØS. Selskabet må dog ikke have til formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende til aktionærerne.

Pensionsopsparingen kan derfor ikke via et unoteret selskab anvendes til køb af en aktielejlighed til privat benyttelse for investorerne. Der stilles heller ikke krav til de andre aktionærer i selskabet.

Minimumsinvestering

Der skal mindst investeres 100.000 kr. i selskabet.

Maksimuminvestering

Der må højst investeres 20 % af den del af pensionsopsparingen, der - på investeringstidspunktet - ligger under 2 mio. kr., højst 50 % af den del af opsparingen, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr. og højst 75 % af den del af opsparingen, der ligger over 4 mio. kr.
 

Hent og læs hele publikationen ved at udfylde formularen nedenfor