Indstationering

Når en person kommer til Danmark for at arbejde, opstår der med det samme en række skattespørgsmål. I det følgende giver vi svar på nogle af dem.

27 %-beskatning

Personer, der kommer til Danmark for at arbejde, kan under visse betingelser nøjes med en skat på 27 % i op til syv år. Dog skal der også betales AM-bidrag med 8 %. Den samlede skat bliver dermed på knap 33 %.

Reglerne er forbeholdt forskere samt visse højtlønnede, herunder professionelle håndbold- og fodboldspillere. For de højtlønnede er det et krav, at årslønnen overstiger 901.200 kr. + ATP-bidrag. Der er tale om en bruttobeskatning. Det betyder, at der hverken gives personfradrag eller fradrag i indkomsten. Den indkomst, der er omfattet af den særlige beskatningsform, omfatter også værdi af fri bil samt refusion af private udgifter, leveomkostninger, skolepenge mv. såvel som bonusbeløb.

Ud over kravet til størrelsen af lønnen gælder der en række andre betingelser. Se derfor i givet fald særskilt publikation om disse regler.

Begrænset eller fuldt skattepligtig til Danmark

Personer, der kommer til Danmark for at arbejde, bliver enten fuldt eller begrænset skattepligtige.

Begrænset skattepligt

Hvis medarbejderen ikke får rådighed over en helårsbolig i Danmark eller ikke sammenhængende opholder sig hér i mere end 6 måneder, vil den pågældende kun blive begrænset skattepligtig til Danmark. Det betyder, at Danmark kun kan beskatte indkomst fra kilder her i landet. Det vil først og fremmest sige lønnen fra den danske arbejdsgiver. Omvendt gives der også kun fradrag for udgifter, der knytter sig til denne indkomst, fx befordringsfradrag.

Indkomsten beskattes med almindelige skattesatser, altså med en marginalskat på ca. 56 %, hvis 27 %-skatteordningen ikke kan anvendes.

Begrænset skattepligtige har i visse tilfælde mulighed for at blive beskattet efter en særlig grænsegængerregel. Det kan være en fordel, hvis medarbejderen ikke har anden indkomst end lønnen fra Danmark og samtidig har store renteudgifter i bopælslandet.

Hent hele publikationen