Fraflytning til udlandet

 

Skal huset i Danmark sælges?

Det er ikke nødvendigt at sælge huset i Danmark, men det vil ofte være en god idé at gøre det.

Som udgangspunkt skal I betale skat af jeres fulde indkomst i det land, hvor I har fast helårsbolig til rådighed. Ved fast bolig i to lande lægges der vægt på, til hvilket af landene I har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Dernæst henses der til, hvor I rent faktisk opholder jer mest. Og til sidst lægges der vægt på statsborgerskabet.

Hvis I får fast helårsbolig i et andet land og opholder jer dér det meste af året, vil der ikke være tvivl om, at I er hjemmehørende dér efter reglerne i en skatteaftale. I så fald er det ikke nødvendigt at sælge huset i Danmark. De fleste vælger alligevel at gøre det for at undgå, at huset her står tomt det meste af året.

Hvis I får fast helårsbolig i et andet land, men kun opholder jer dér i vinterhalvåret, mens sommerhalvåret tilbringes i Danmark, vil det ikke være tilrådeligt at bevare helårsboligen i Danmark. Dette kan nemlig skabe tvivl om, hvor I reelt er hjemmehørende. Det gælder især, hvis I har børn og ikke mindst børnebørn her i landet. I så fald er det bedre med et sommerhus i Danmark. Se nedenfor.

Er I ikke 100 % sikre på, at I kan trives med at bo i udlandet, kan det i første omgang være en god idé at udleje helårsboligen i Danmark. Hvis blot dette sker på en lejekontrakt, der fra jeres side er uopsigelig i mindst tre år, anses I ikke for at have rådighed over fast helårsbolig i Danmark.

Det anbefales at søge rådgivning om, hvor man er skattemæssigt hjemmehørende.

Sommerhus

Der er intet til hinder for, at I efter fraflytningen kan bevare eller købe jer et sommerhus i Danmark. Det har mange udenlandsdanskere. Et sommerhus sidestilles nemlig som udgangspunkt ikke med en fast helårsbolig.

I skal dog være opmærksomme på, at I kun må opholde jer feriemæssigt i sommerhuset i op til seks måneder om året og maks. tre måneder i sammenhæng, hvis I vil være sikre på, at der ikke opstår tvivl om jeres skattemæssige tilhørsforhold. Og det er aldrig nogen god idé at gå helt til stregen. Ophold begrundet i varetagelse af erhverv kan være en udfordring.

Der gælder særlige regler for ejerlejligheder uden bopælspligt, for sommerhuse med helårsstatus samt for sommerhuse, som man efter planloven har opnået en personlig ret til at benytte som helårsbolig. Selvom disse boliger kun bruges til fritidsformål, sidestilles de skattemæssigt med helårsboliger, og fuld skattepligt kan genindtræde.

Hent hele publikationen