Firmareceptioner

Nedenfor giver vi opskriften på, hvordan virksomheden kan sikre sig fuldt skattefradrag for udgifter til firmareceptioner.

Privat eller erhvervsmæssig mærkedag

Der kan kun opnås skattefradrag, hvis der foreligger en erhvervsmæssig anledning til receptionen. Denne betingelse er opfyldt, hvis virksomheden har jubilæum eller rund fødselsdag eller er flyttet i nye lokaler, har fået nye maskiner eller nye produkter.

Indehaverens runde fødselsdag anerkendes derimod kun meget sjældent som anledning til en firmareception. Heller ikke selvom der til denne kun inviteres forretningsforbindelser, og indehaveren derudover holder en privat fest for familie og venner. Det kan måske synes lidt mærkeligt al den stund, at mange virksomheder identificeres med indehaveren. Praksis er imidlertid ganske klar.

I visse tilfælde er indehaverens og virksomhedens runde fødselsdag eller jubilæum sammenfaldene. Hvis indehaverens mærkedag omtales i annoncer og invitationer, vil dette som udgangspunkt blive taget til indtægt for, at det er denne, som er hovedårsagen til sammenkomsten, hvilket udelukker fradrag.

Hvis skattemyndighederne ikke anerkender en firmareception som erhvervsmæssigt begrundet, vil konsekvenserne heraf afhænge af, om der er tale om en personligt dreven virksomhed, eller om en virksomhed drevet af et selskab. I førstnævnte tilfælde vil indehaverens indkomst bare blive forhøjet med de fratrukne udgifter. Er der tale om et selskab, vil selskabets betaling som udgangspunkt blive anset for et løntillæg. Selskabet vil dermed bevare sin fradragsret. Er udgifterne fratrukket som repræsentation, vil selskabets indkomst blive nedsat med den ikke fratrukne del. Til gengæld vil hovedaktionæren blive beskattet som personlig indkomst(løn) af alle udgifterne.

Hent hele publikationen