Nethandel, skoler

Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner har det, i store træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et andet EU-land som eksempelvis Tyskland.

Det samme gælder dog ikke, når man er en skole eller en anden form for virksomhed.

Varer købt i EU

Skoler kan købe varer i andre EU-lande med udenlandsk moms, hvorved skolen, umiddelbart, kan opnå en besparelse ved køb af varer i et land med en lavere momssats. Bemærk dog, at reglerne omhandlende salg via e-handel er ændret pr. 1. juli 2021, hvorfor udenlandske leverandører pr. denne dato muligvis sælger inkl. dansk moms.

Når en skole køber varer for mere end 80.000 kr. i det løbende eller det foregående kalenderår hos momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal skolen momsregistreres og skal i stedet beregne og afregne 25 % moms af købet i Danmark. Momsregistrering skal ske i forbindelse med, at grænsen på de 80.000 kr. overskrides. 

Når skolen er momsregistreret, skal skolens momsnummer oplyses til den udenlandske sælger, og skolen skal modtage faktura fra udlandet uden moms. Skolen skal efterfølgende afregne 25 % dansk moms af købet til Skattestyrelsen. Disse regler gælder, uanset at sælger har opkrævet dansk moms efter 1. juli 2021.

Varer købt uden for EU

Køber en skole i stedet varer over nettet i et land uden for EU, skal skolen importørregistreres og betale importmoms, ligesom der for mange varegrupper skal betales told af varerne. Ved køb af varer i lande uden for EU, er der ingen beløbsgrænse for, hvornår skolen skal lade sig registrere. Der skal ske registrering ved indførelse af den første vare.

Hent hele publikationen

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.