Momskompensation

Momskompensation er en mulighed for blandt andet museer, golfklubber, idrætsforeninger og andre almennyttige foreninger og fonde til at få godtgjort en del af deres udgifter til moms.

Momskompensationsordningen er en puljeordning, hvor almennyttige og velgørende foreninger mv., herunder blandt andet museer, golfklubber, fonde, religiøse samfund, idrætsforeninger, festivaller mv., kan søge om kompensation for udgifter til dansk købsmoms, som er afholdt i forbindelse med almenvelgørende aktiviteter. 

Alle foreninger betaler moms i større eller mindre omfang. Eksempelvis moms af udgifter til materialer, computere, udstyr, inventar samt ikke mindst af udgifter til opførelse og vedligeholdelse af bygninger. Det er disse momsudgifter, som foreninger, efter helt særlige regler, kan få godtgjort en del af. Nedenfor giver vi en overordnet beskrivelse af de teknisk komplicerede regler.

Foreningen skal godkendes som almennyttig eller velgørende

Muligheden for at få momskompensation gælder alle foreninger, fonde, institutioner mv., som Skattestyrelsen positivt har godkendt som værende almennyttige eller velgørende i henhold til Ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3.

Det betyder, at foreningen skal starte med at søge om godkendelse som almennyttig hos Skattestyrelsen. Dette sker på en særlig blanket, der sammen med bl.a. seneste regnskab skal indsendes inden 1. oktober i det år, hvor der første gang ønskes momskompensation. Når foreningen er godkendt som almennyttig, er denne godkendelse gældende, indtil forudsætningerne eller reglerne ændres. 

Hent hele publikationen

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.