Viden om - skat og moms:

Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder

26 februar 2019

Pernille Rise, Director, Moms |
Klaus Kalsmose Jakobsen, Partner, Customs & International Trade |

Alt energiforbrug er belagt med afgifter.

Når der i landbrugsvirksomheder købes dieselolie til traktorer og elektricitet til stalde mv., betales der således afgifter til staten. Størrelsen af disse fremgår af regningerne fra leverandøren. I lighed med andre momsregistrerede virksomheder har også landmænd dog mulighed for at få godtgjort størstedelen af de afgifter, som de betaler. Rent faktisk har landbruget på visse områder bedre betingelser end andre erhverv. Refusionen sker i praksis over momsregnskabet, hvor de fradragsberettigede afgifter kan modregnes på samme måde som købsmoms.

Hvilke virksomheder kan få refusion?

Muligheden for refusion gælder for virksomheder indenfor jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, dambrug og pelsdyravl. For væksthusgartnerier gælder der en række særregler om refusion af afgifter på energi til opvarmning af drivhuse. Disse særregler omtales ikke her. Maskinstationer er omfattet af den del af reglerne, som angår refusion af afgifter på motorbrændstof.

Hvis en virksomhed har aktiviteter både indenfor og udenfor landbrugsområdet, skal forbruget kunne adskilles ved måling. Dette er blandt andet relevant for maskinstationer.

Refusion af afgifter til procesenergi

Når det gælder energi, der anvendes til procesformål, kan landbrugsvirksomheder få godtgjort 98,2 % af afgifter på olie, kul og gas. Afgifter på elektricitet godtgøres fuldt ud bortset fra 0,4 øre/kWh.

Ved procesformål forstås energi, der ikke anvendes til opvarmning. Procesenergi omfatter således blandt andet elektricitet til alle former for belysning samt til drift af maskiner, produktionsanlæg, edb-udstyr samt pumper og blæsere i forbindelse med ventilation af virksomhedens lokaler.

Hent hele publikationen