Viden om - skat og moms:

Omvendt betalingspligt på handel med mobiltelefoner, netværksudstyr mv.

20 marts 2019

Pernille Rise, Senior Manager, Moms |

Pr. 1. juli 2014 blev der indført indenlandsk omvendt betalingspligt for momsen på danske B2B salg af følgende varer:

•    Mobiltelefoner
•    Bærbare computere
•    Tablets
•    Integrerede kredsløbsanordninger
•    Spillekonsoller

Reglerne betyder, at en dansk sælger i visse tilfælde ikke skal opkræve moms ved salg af nævnte varer, men at det i stedet er køber, som skal beregne og afregne momsen på sin momsangivelse.

Skatterådet har i november 2014 præciseret, at reglerne om omvendt betalingspligt ligeledes gælder ved salg af løst tilbehør, der sælges som bi-leverancer sammen med ovenstående varer. Fx et løst tastatur, en mus eller et softwareprogram, som sælges med en bærbar computer.
Ovenstående liste over varegrupper, som er omfattet af omvendt betalingspligt, er udtømmende, og regelsættet gælder derfor ikke ved salg af software!

Hvem er omfattet?

En virksomhed er som udgangspunkt omfattet af reglerne, hvis mere end 50 % af omsætningen vedrørende disse varer sker til virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomheder, som sælger de omhandlede varer, danner sig et overblik over deres kundegruppe.

Dette gælder altså også for salg fra netbutikker, som også skal forholde sig til, hvem kundegruppen er.

Reglerne omfatter derimod ikke salg til private. Detailbutikker skal derfor stadig fakturere med moms til deres kunder, uanset at de også har salg til erhvervsdrivende.

Loven gælder kun ved salg til erhvervsdrivende (B2B), herunder også salg til skoler, læger, boligselskaber, tandlæger mv., som ikke er momsregistrerede.

Den ændrede momsbehandling betyder, at både sælgere og købere af de nævnte varer skal sørge for, at deres regnskabssystemer og ikke mindst procedurer er indrettet, således at disse salg og køb kan håndteres særskilt. Uanset at proceduren ligner den, der er gældende ved EU-varesalg/EU-varekøb, vil vi anbefale, at de omhandlede salg/køb bogføres på en separat konto, idet kravene til indberetning ikke er ens.

Hent hele publikationen