• Skat, moms og personalegoder 2018

    De vigtigste oplysninger om skattesatser, beløbsgrænser og regler

Publikation:

Skat, moms og personalegoder 2018

31 december 2017

Hvor stort er personfradraget for voksne i 2018, og hvor går grænsen for betaling af topskat? Hvad er bundgrænsen for jubilæumsgratialer, og hvor stor skal egenbetalingen til kantineordninger være for at medarbejderne ikke skal beskattes?

Det er nogle af de mange spørgsmål, som du kan finde svar på i den lille håndbog, du her kan hente i PDF-format. Du finder også en komplet - og søgbar - udgave af bogen i vores app, hvor du også finder vores finanskalender, kontakter og meget andet.

Bogen indeholder også et afsnit om energiafgifter, herunder oplysning om de forskellige satser og godtgørelser.

Endvidere indeholder bogen et afsnit om de indberetningsforpligtelser, som arbejdsgivere har i forhold til personalegoder, herunder en oplistning af de rubrikker, hvor der gælder særlige regler for værdiansættelsen.

Bogen henvender sig i første række til regnskabsfolk af enhver art, men bruges også af HR-medarbejdere ligesom mange bankfolk og advokater finder den nyttig.

Hent bogen som PDF

Bestil en trykt udgave