Artikel:

Så er reglerne om en skattefri seniorpræmie vedtaget

28 marts 2019

Henning Boye Hansen , Chefkonsulent |

Et stort flertal i Folketinget har nu vedtaget regeringens forslag om en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. til dem, der arbejder mindst 30 timer ugentligt i de første 12 måneder efter, at de når folkepensionsalderen.

Formålet med de nye regler er at øge seniorers tilskyndelse til at fortsætte på arbejdsmarkedet ad frivillighedens vej, men reglerne er forbeholdt personer, der er født i 1954 eller senere. Personer, der er født nytårsaften 1953 eller tidligere, er således ikke berettiget til præmien, selvom de stadig arbejder.

Ifølge Danmarks Statistik blev der født 76.365 personer i Danmark i netop 1954. Heraf lever og bor nok lige under 60.000 stadig hér. Alligevel forventes det kun, at der vil være lige over 5.500 personer i hver årgang, som vil udnytte muligheden for en skattefri bonus.


Ikke noget uvæsentligt beløb

Præmien udgør et beløb på 30.000 kr., der udbetales, når de 12 måneders ekstra arbejde er leveret. Der er tale om et engangsbeløb, som svarer til en ekstra løn på knap 70.000 kr. for en topskattebetaler og til omkring 50.000 kr. for de fleste andre. Præmien er ikke et tillæg til folkepensionen og modregnes ikke i fx pensionstillæg, boligydelse og ældrecheck og heller ikke i en ægtefælles ydelser.

Muligheden for en skattefri seniorpræmie gælder ikke kun for lønmodtagere, men også for selvstændige, der opfylder kravet om en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 30 timer ugentligt i de første 12 måneder efter, at de når folkepensionsalderen. Dem vil der formentlig være en del af. Der findes nemlig angiveligt omkring 35.000 selvstændige i Danmark over 67 år, og selvom der løbende er nogen, der stopper, så kommer der med hver ny årgang også nye til. 


Årgang 1954 skal snart beslutte sig

De første, der kan få glæde af de nye regler, er dem, der er født i januar måned 1954. De bliver nemlig berettiget til folkepension fra 1. august 2019. Nemlig fra den 1. i måneden efter den måned, hvor de bliver 65½ år. Derefter følger med en måneds mellemrum dem, der er født i februar, marts, april, maj og juni måned 1954. De, der er født i andet halvår af 1954, må vente lidt længere. De bliver først berettiget til folkepension, når de fylder 66 år. 

De første præmier forventes udbetalt i slutningen af 2020. Mens lønmodtagere får pengene udbetalt automatisk, hvis betingelserne er opfyldt, vil selvstændige skulle ansøge om præmien, og de vil i den forbindelse skulle fremlægge forskellige regnskabsoplysninger.