Viden om - skat og moms:

Rejsebureauer og moms

11 februar 2019

Louise Eide , Director, Moms |
Klaus Kalsmose Jakobsen , Senior Manager, Moms |

Rejsebureauer og rejsearrangører er momspligtige, men kun af deres salg af pakkerejser. Bureauerne skal endvidere afregne momsen efter helt særlige regler. Der gælder derfor specielle regler for fakturering, ligesom der stilles bestemte krav til bogføringen.

Hvem er omfattet?

Reglerne gælder for alle virksomheder, der sælger eller formidler rejseydelser. Altså ikke kun for egentlige rejsebureauer, men også for arrangører af ”kør selv-ferier”, golfrejser, sprogrejser og temarejser samt for virksomheder, der udlejer feriehuse med tilknyttede aktivitetsmuligheder.

Hvad er omfattet?

Reglerne gælder kun for rejser inden for EU. Salg af pakkerejser til Thailand og andre lande uden for EU sidestilles med eksport. Der skal derfor ikke afregnes moms af sådanne. Sælges der rejser, der rummer mål såvel indenfor som udenfor EU, skal der afregnes moms af den del, der foregår indenfor EU.

Hvordan opgøres momsgrundlaget? 

Momsen skal beregnes på grundlag af rejsebureauets faktiske fortjeneste på de solgte pakkerejser. Fortjenesten opgøres som vist i tabellen nederst på siden.

Ved opgørelsen af momsgrundlaget vil alle omkostninger, der kommer den rejsende direkte til gode, kunne fratrækkes i salgsprisen.

Ved handel mellem koncernforbundne selskaber har SKAT endvidere accepteret, at der ved opgørelse af momsgrundlaget på pakkerejser kan foretages fradrag for den fakturerede pris for flysæder, som selskabet køber fra et søsterselskab, når prisen er fastsat til markedspris.

Egne omkostninger kan ikke fratrækkes. Som eksempler på egne omkostninger kan nævnes indkøb af inventar, leje/køb af lokaler, administration og reklame. Der består en betydelig udfordring i at få afklaret, hvilke omkostninger der er direkte knyttet til pakkerejserne og dermed skal indgå i momsgrundlaget.

Da ikke alle omkostninger altid er kendt inden rejsetidspunktet, kan de berørte rejsebureauer vælge mellem 2 metoder til opgørelse af momsgrundlaget. Valg af opgørelsesmetode sker for et år af gangen. Der kan således kun skiftes mellem opgørelsesmetoderne ved starten på et nyt regnskabsår.

Læs mere her