• Refusion af CO²- og energiafgifter for væksthusgartnerier
Viden om - skat og moms:

Refusion af CO²- og energiafgifter for væksthusgartnerier

24 august 2018

Pernille Rise, Director, Moms |
Klaus Kalsmose Jakobsen, Partner, Customs & International Trade |

De særlige regler for refusion af CO2-og energiafgifter gælder for væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 m2, hvorfra der ikke foregår detailsalg.
 

Sondring mellem forbrug til personale og produktion

Ved godtgørelse af energiafgift skal der sondres mellem energi, der forbruges til rumvarme, komfortkøling, varmt vand til brug for personale, og forbrug af energi, som forbruges i gartneriets produktion til opvarmning af væksthuse og drift af maskiner mv. (procesformål).

Der er ikke godtgørelse af afgifter på brændsel og varme, men delvis godtgørelse for elafgift, som forbruges til rumvarme, komfortkøling og varmt vand til brug for personale. For eksempel elektricitet brugt til aircondition i gartneriets administrationsbygning.


Hvad kan BDO hjælpe med?

Vi kan for det første hjælpe med at sikre, at virksomheden får hele den godtgørelse, som den er berettiget til. For det andet kan vi kan pege på, hvilke tiltag virksomheden kan gøre for at få større godtgørelser.

Energiafgifterne udgør en væsentlig økonomisk belastning i væksthusgartneriernes produktion. Det har derfor stor betydning for gartnerne, at de udnytter reglerne om godtgørelse i videst muligt omfang.

Vi kender regler og praksis til bunds og kan derfor vejlede virksomhederne om de muligheder, der består, ligesom vi kan bistå med kontakt til myndighederne, når dette er nødvendigt.

Vi kan også hjælpe med at tilrettelægge regnskabsaflæggelse og rapporteringer på den mest hensigtsmæssige måde, herunder udarbejde forslag til nye procedurer.

 

Hent publikationen