Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Artikel:

Nye regler om konsignationslagre

28 november 2019

Louise Eide Hartung , Director, Moms |
Allan Dyring , Director, Moms |

Fra d. 1/1 2020 lempes reglerne for, hvornår virksomheder skal momsregistreres, når de har varer liggende på et konsignationslager i et andet EU-land. Reglerne bliver ens i hele EU og danske virksomheder kan slippe for besværlige momsregistreringer i udlandet.

EU-retten har ikke tidligere indeholdt fælles regler for momsbehandlingen af konsignationslagre, hvilket har betydet, at nogle medlemsstater har indført deres egne regler. Disse uens nationale regler betyder, at nogle EU-lande ikke er lige så attraktive som andre, når det gælder konsignationslagre. 

Danmark har, som et af de lande, ikke været attraktivt, da virksomheder fra andre EU-lande i dag skal momsregistreres her i landet, når de forsender eller transporterer varer hertil med henblik på oplagring. Et efterfølgende salg af varerne fra lagret medfører opkrævning af dansk moms.

Formålet med de nye regler er at ligestille reglerne i alle EU-lande.

 

De nye regler

Efter de nye regler vil en overførsel af varer fra en virksomhed i et EU-land til en køber i et andet EU-land ikke længere resultere i en momsregistreringspligt, hvis parterne indgår en konsignationsaftale. Salget skal i stedet behandles som et EU-varesalg, når køber tager varerne ud af lageret. 

De nye regler omfatter kun oplagring af varer under en konsignationsaftale – eller call off stocks, som dette også kaldes. Varer, som oplægges på lagerhoteller eller lignende, hvorfra varerne sendes ud til flere potentielle købere, er ikke omfattet af de nye regler.

Der vil være tale om en konsignationsaftale, når en sælger og en køber indgår en aftale om, at sælgers varer lægges på lager hos køber, som, på et tidspunkt ude i fremtiden, herefter overtager ejerskabet til disse varer. 

 

En række betingelser skal opfyldes

Der er i loven fastsat nærmere betingelser for, at reglerne for konsignationslager kan anvendes. Fx må sælger ikke være etableret i det EU-land, hvortil varerne forsendes eller transporteres, mens køberen skal være momsregistreret i landet. Sælger skal desuden kende købers identitet og momsnummer på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes og der skal føres et register over de varer, som er omfattet af aftalen. 

Slutligt skal salget af varerne finde sted senest 12 måneder efter det tidspunkt, hvor varerne ankommer i købers land.  

Opfylder de to parter de opstillede betingelser er ordningen obligatorisk. I praksis er ordningen dog frivillig, da partnerne kan vælge at indgå en aftale, som ikke opfylder de skitserede betingelser. 

Der gælder helt særlige regler for konsekvenserne af tyveri af varerne, salg til en anden end køber i aftalen, ødelagte varer osv., som er vigtige at være opmærksomme på ved anvendelse af ordningen. 

Såfremt I ønsker at høre mere omkring de nye regler, herunder mulighederne for anvendelse af disse i jeres virksomhed, er I velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Kontakt os