• Momsundersøgelse 2017

    Hvilke momsmæssige udfordringer står virksomhederne i Europa overfor?

Spørgeskema:

Momsundersøgelse 2017

08 februar 2017

Louise Eide Hartung, Director, Moms |

Sammen med ni andre europæiske BDO-lande er vi blevet udvalgt til at bidrage til en undersøgelse af, hvilke momsmæssige udfordringer virksomhederne i Europa i øjeblikket står overfor.  

Undersøgelsen udspringer af en undersøgelse BDO UK – med stor succes – foretog sidste år. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge, hvordan BDO i almindelighed, og BDO Danmark i særdeleshed, kan hjælpe virksomhedsejere med at skabe størst mulig værdi igennem momsrådgivning. 

Resultatet af alle undersøgelserne vil blive samlet i én rapport, som alle landene i fællesskab kan bruge til markedsføring og i dialogen med nuværende og potentielle kunder.

For at gøre undersøgelsen til en succes, vil vi opfordre alle til at sende den til relevante kunder, så vi i BDO Danmark bidrager med så godt og solidt et datagrundlag som muligt. 

Vedhæftet er en mailskabelon og BDO UK’s rapport fra sidste år, så I kan se, hvilket resultat vi får ud af anstrengelserne. 

Deltag i undersøgelsen