Artikel:

Momsrådgivning om fast ejendom giver overblik og sikkerhed

06 oktober 2020

Sten Kristensen, Senior Partner, Momschef |
Chris Pedersen, Partner, Moms |

Praksis og spillereglerne på området for fast ejendom har gennem de seneste år levet en temmelig omskiftelig tilværelse. Det har været svært for både virksomheder og rådgivere at blive helt kloge på, hvordan man skal forholde sig til momsregelsættet, når det hele tiden blev ændret eller justeret alt efter, hvilke sager eller synspunkter der er og var i spil.

Der begynder dog nu at tegne sig et klarere billede af situationen, og vi er faktisk næsten tilbage til start. Du kan derfor som virksomhed nu få klar besked og rådgivning på, hvordan momsreglerne skal forstås, hvis:

 • Du opfører en fast ejendom og har til hensigt at sælge.
 • Du opfører en fast ejendom og har til hensigt at udleje.
 • Du køber en grund, hvorpå der står en eksisterende bygning.
 • Du sælger en grund, hvorpå der står en eksisterende bygning.
 • Du køber/sælger en grund, hvorpå der står en eksisterende bygning, som skal nedrives.
   

Få konkret, skræddersyet rådgivning

De konkrete omstændigheder vil naturligvis påvirke rådgivningen. Svarene på spørgsmål om momspligt og momsfradragsret har været svære at give, især fordi situationerne omkring ændret hensigt har været forskelligt behandlet af skattemyndighederne gennem den tid, hvor regelsættet har eksisteret. Men de seneste bindende svar fra Skatterådet omkring ændret hensigt samt svarene fra KPC-dommen og svarene vedrørende momsreguleringsforpligtelser giver nu et klarere billede.

Som virksomhed kan du i dag derfor få en større grad af sikkerhed, når du skal vælge den ene eller anden retning eller helt er nødt til at skifte retning.
 

Lad vores momseksperter klæde dig på

Vores rådgivning vil i det omfang, det er nødvendigt, blive suppleret med anmodninger om bindende svar fra Skatterådet.

Vi tilbyder dig aktiv sparring og rådgivning om:

 • Hvordan du bør placere dig. Det kan fx være den juridiske struktur.
 • Hvordan du skal formulere og dokumentere din hensigt.
 • Hvordan du skal sætte dit system op, således det hele tiden understøtter den hensigt, du har valgt. Herunder især dokumentation for, hvornår specifikke aktiviteter er foretaget.
 • Hvordan du i konkrete situationer kommunikerer og agerer momsmæssigt hensigtsmæssigt.
 • De momsmæssige fordele og ulemper, såfremt du vælger den ene eller den anden retning.
 • Hvordan du momsmæssigt optimalt placerer din ejendomsportefølje.
 • Indhentning af bindende svar, så du altid kan føle dig tryg i dine valg.
   

Tag fat i vores momseksperter på fast ejendomsområdet. De sikrer dig den bedste rådgivning på markedet, så du altid har det fulde overblik og føler dig sikker på netop din konkrete situation.