Viden om - skat og moms:

Jule- og lejlighedsgaver

05 november 2019

Lars Bodín Jacobsen, Director, Skat |

Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere overstiger den særlige bagatelgrænse på 1.200 kr. (2019). Hvis grænsen på de 1.200 kr. overskrides, beskattes hele værdien og ikke blot den overskydende del.

Julegaver i form af naturalier beskattes dog ikke uanset overskridelse af den nævnte grænse på 1.200 kr., så længe værdien af julegaven ikke overstiger 800 kr. (2019).

Når lønmodtagere skal opgøre den samlede værdi af de modtagne personalegoder, skal værdien af julegaven fra arbejdsgiveren altså medregnes, men der skal ikke betales skat af julegaven, selvom den samlede værdi overstiger de 1.200 kr.

Modtages goder til en samlet værdi af 900 kr. på et år, skal der altså ikke betales skat af nogen af goderne. Modtages dels en julegave til en værdi af 800 kr. samt yderligere et gode til en værdi af 500 kr., skal der betales skat af sidstnævnte, fordi den samlede værdi overstiger 1.200 kr.

I mange virksomheder vil man helst bare give et gavekort, men det er en dårlig idé. Gavekort kan nemlig ikke gives skattefrit. De sidestilles med pengeløn.

Gavebeviser, der giver adgang til at vælge én eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af arbejdsgiveren, kan derimod godt gives som en skattefri julegave. Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.

Efter almindelig praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver, hvilket vil sige gaver, der ydes i anledning af fødselsdag, bryllup, sølvbryllup og lignende. En forudsætning for skattefriheden er dog, at gaveniveauet holder sig inden for, hvad der må anses for almindeligt på området. Denne praksis gælder også for gaver fra en arbejdsgiver til medarbejdere.

 

Momsmæssig behandling af gaver

Der kan ikke opnås momsfradrag for indkøb af gaver til en virksomheds personale. Der er ingen momsfradrag, uanset om der er tale om indkøb af julegaver eller lejlighedsgaver til personalet.
 

Download publikation