• De nye ejendomsvurderinger
Publikation:

De nye ejendomsvurderinger

13 november 2018

Steen Mørup, Director, Skat |

Det er almindeligt kendt, at SKAT i mange år har haft væsentlige udfordringer med at fastsætte de offentlige vurderinger for fast ejendom til retvisende værdier. Derfor har Folketinget vedtaget nye regler.

De nye regler trådte egentlig i kraft den 1. januar 2018, men der er endnu ikke fastsat nye vurderinger efter denne lov, og Skatteministeren har endnu en gang udsat igangsættelsen af de nye regler. Det betyder, at den første vurdering, som bliver for ejerboliger, kommer i 2020. Herefter følger vurderingerne for erhvervsejendomme.

BDO’s skatte og momsafdeling følger hele tiden med i, hvad der sker med hensyn til SKATs (Vurderingsstyrelsens) igangværende arbejde med at fastsætte nye ejendomsvurderinger. Afdelingen møder løbende spørgsmål af generel karakter, men også helt konkrete spørgsmål som:

Hvilken betydning får den nye ejendomsvurderingslov for min ejendomstype? Hvordan vil min ejendoms udgifter til grundskyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat blive fremover?

Der findes dog ingen endegyldige svar endnu. Og vurderingen fra BDO’s skatte og momsafdeling lyder, at man som ejer af fast ejendom ikke på nuværende tidspunkt skal foretage sig noget konkret i forhold til de kommende ejendomsvurderinger. Man kan dog godt begynde at orientere sig og skabe klarhed over, hvad der vil ske på ejendomsområdet med hensyn til de nye ejendomsvurderinger.

Du kan læse om de nye regler i vores publikation og blive klogere på, hvad der sker, og hvad der forventes at ske med hensyn til de nye ejendomsvurderinger.

Hent vores publikation om de nye ejendomsvurderinger

Bemærk, at rådene og informationerne i nyheden og i vores tosidet blad er vejledende. Skal du have konkrete råd, som tager højde for din specifikke ejendomssituation, kræver det en dybere indsigt.