Artikel:

BREXIT – Mulighed for at søge momsrefusion for 1. kvartal 2019

25 marts 2019

Chris Pedersen , Partner, Moms |
Pernille Rise , Senior Manager, Moms |

EU's stats- og regeringschefer har sent torsdag aften godkendt en ny model for at udskyde Brexit.

Indholdet af den nye aftale er, at EU-landene er klar til at udskyde brexit fra 29. marts til 22. maj 2019 på betingelse af, at aftalen fra november godkendes i det britiske parlament i næste uge.

Vil parlamentet ikke stemme om aftalen igen, eller ender parlamentet med at nedstemme aftalen endnu en gang, vil Brexit uden aftale ske pr. 12. april – den såkaldte hårde Brexit, hvor Storbritannien efter den 12. april får status som 3. land i relation til told, moms og afgifter.

Udskydelsen af datoen for at Storbritannien forlader EU til tidligst den 12. april 2019, medfører efter vores vurdering, at danske virksomheder, der har afholdt momsbelagte omkostninger i Storbritannien i perioden 1. januar – 31. marts 2019, kan nå at søge momsrefusion i Storbritannien efter EU-reglerne om momsrefusion vedrørende 1. kvartal 2019.

EU-reglerne om momsrefusion foreskriver nemlig, at en ansøgning om momsrefusion skal dække en periode på mindst tre måneder.

Ansøgningen sker via TastSelv på skat.dk, og ansøgning for første kvartal 2019 bør indsendes hurtigst muligt efter 1. april 2019.


Har du spørgsmål?