Viden om - skat og moms:

Acontoskat for selskaber i 2018

28 februar 2018

Steen Mørup , Director, Skat |

I 2018 skal selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3 og den 20/11. De færreste vil indbetale frivilligt i marts.

Der findes 2 typer acontoskat. Dels den tvungne ordinære acontoskat, der beregnes af SKAT. Dels den frivillige acontoskat, som selskabet selv bestemmer over. Indgår selskabet i en sambeskatning, betales den samlede acontoskat af administrationsselskabet.

Hent hele publikationen