Viden om - Revision og regnskab:

Ændring af regnskabsår

05 august 2019

Årsregnskabsloven har et grundlæggende krav om kontinuitet hvilket betyder, at fx regnskabsåret som hovedregel ikke må ændres fra det ene år til det andet.

Årsregnskabsloven giver dog mulighed for undtagelsesvis at kunne omlægge sit regnskabsår, og i visse situationer stilles der krav om, at regnskabsperioden skal ændres.


Omlægning af virksomhedens regnskabsår

Omlægning af en virksomheds regnskabsår er et brud på kontinuiteten og må derfor kun ske i særlige tilfælde. Sker der ændring af regnskabsåret, må omlægningsperioden (det regnskabsår hvori omlægningen foretages) som udgangspunkt ikke overstige 12 måneder.

Ønskes selskabets første regnskabsår omlagt, kan første regnskabsår dog forlænges op til 18
måneder.


Omlægningsperioden kan undtagelsesvis omfatte en periode på op til 18 måneder, hvis ændringen er nødvendig for at opnå samme regnskabsår i flere virksomheder i følgende tilfælde:

  • etablering af koncernforhold
  • etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed
  • fusion.

Modervirksomheder og dattervirksomheder skal have samme regnskabsår, medmindre dette ikke er muligt på grund af omstændigheder, som er ude af modervirksomhedens og dattervirksomhedens kontrol.

Hovedreglen, om at omlægningsperioden ikke kan overstige 12 måneder, kan ikke fraviges
med henvisning til kravet om et retvisende billede. Der er ikke fastsat nogen mindste
omlægningsperiode. Det betyder, at der kan accepteres en meget kort omlægningsperiode.

Omlægningen af regnskabsperioden skal begrundes i årsrapporten og bør fremgå af både
ledelsesberetningen og anvendt regnskabspraksis.
 

Læs mere om regler og undtagelser i publikationen her:

Hent publikation