Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Viden om - Revision og regnskab:

Selvfinansiering i selskaber

08 august 2019

Det er i henhold til selskabslovens regler muligt at foretage lovlig selvfinansiering, når visse betingelser er opfyldt.

Selvfinansiering er det forhold, hvor et selskab stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for tredjemands erhvervelser af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab.


Økonomisk bistand med selskabets midler

Som udgangspunkt er det ikke lovligt direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab (selvfinansiering).

Kun i de tilfælde, hvor visse betingelser er overholdt, vil det alligevel være lovligt at yde økonomisk bistand til tredjemand til brug for selvfinansiering.


Betingelser for selvfinansiering

For at økonomisk bistand, ydet med det formål at erhverve kapitalandele i selskabet, kan være lovligt efter reglerne om selvfinansiering, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Generalforsamlingens godkendelse af transaktionen.
  • Ledelsen skal have foretaget en kreditvurdering af den, der er modtager af lånet.
  • Ledelsen skal til generalforsamlingens brug udarbejde en redegørelse indeholdende oplysninger om transaktionen.
  • Udlån må kun foretages, hvis det er forsvarligt for selskabet under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling.
  • Udlån skal foretages på sædvanlige markedsvilkår. 
     

Hent resten af publikationen her