Viden om - Revision og regnskab:

Erhversdrivende fonde

05 august 2019

Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt ”lov om erhvervsdrivende fonde”. Som følge af at en fond er selvejende, stilles der specifikke krav til ledelsen, da der ikke er nogen kapitalejere, der løbende ”overvåger” ledelsen. Som følge heraf er der skærpede krav til ledelsen, tilsyn og åbenhed i de erhvervsdrivende fonde.


Hvornår er der tale om en erhvervsdrivende fond?

En erhvervsdrivende fond skal besidde en formue, som er uigenkaldeligt udskilt fra fondens stifter. Fonden skal have et eller flere formål, som kan efterleves i en længere årrække. Herudover skal der, som navnet også indikerer, være tale om erhvervsdrift, der ikke må være af begrænset karakter.

Erhvervsdriften kan eksempelvis bestå i:
• Fremstilling og salg af varer eller tjenesteydelser
• Salg eller udlejning af fast ejendom
• Bestemmende indflydelse i et selskab

Der er tale om begrænset erhvervsdrift, hvis bruttoindtægterne fra erhvervsdriften udgør mindre end kr. 250.000, og de samlede erhvervsmæssige indtægter eller erhvervsmæssige aktiver udgør under 10 % af de samlede indtægter/aktiver.

Benævnelser som legat, stiftelse og selvejende institution kan ligeledes dække over en erhvervsdrivende fond, da det ikke er navnet men aktiviteten, der er det afgørende. Hvis der er tale om en juridisk enhed, der er selvejende med erhvervsdrift, er der tale om en erhvervsdrivende fond, som skal registreres på Virk.dk.

En række erhvervsdrivende fonde er underlagt tilsyn fra kommune, region eller stat,
hvorfor disse fonde ikke er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.


Læs mere