Artikel:

BDO-profil bliver medlem af FSR’s udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed

10 juni 2021

Der sker rigtigt meget på bæredygtigheds- og klimadagsordenen i øjeblikket, og der er i højere grad brug for, at vi som rådgivere står klar til at hjælpe virksomheder i deres bestræbelser på værdiskabelse og risikoforvaltningen inden for FN’s Verdensmål og ESG-nøgletal, herunder klimaet, sociale forhold og antikorruption.

Esben Juul Hansen fra Advisory er af samme grund netop blevet udvalgt som medlem af FSR’s USB-udvalg (Udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed). Udvalget har til formål at bidrage til synliggørelse af revisorbranchen som relevant kvalificeret samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder i deres bæredygtige omstilling og indfrielse af verdensmålene.

Esben skal sammen med de øvrige syv medlemmer fra andre revisionsvirksomheder fremover understøtte FSR’s medlemmer med relevant viden og generel sikre en fælles branchetilgang til både tolkning og vurdering af de forskellige lovkrav.

Det er i høj grad Esbens profil som ansvarlig for ESG/bæredygtighedsrelaterede ydelser, som har gjort, at han er indstillet og valgt som kandidat til udvalget. Esben har her stor erfaring med forandrings-, analyse og strategiopgaver i private og offentlige virksomheder, og som medlem af USB-udvalget skal han fremover bidrage til et højere og mere fagligt forankret fokus på bæredygtighed i regnskabs- og revisionsbranchen.

"Det er et stort privilegie at kunne indtræde i udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed, som fokuserer på et område, der kommer til at blive påvirket af stigende regulering i de kommende år. En regulering, som kommer til at få betydning for vores kunder, både private og offentlige," forklarer Esben Juul Hansen, der til dagligt er Senior Manager i Advisory-afdelingen i Aarhus. 

 

USB-udvalgets opgaver består bl.a. af:

  • Sikre nytteværdi af rapportering for virksomheder samt det globale og lokale samfund
  • Indgå i partnerskaber for udvikling og tilvejebringelse af anbefalinger, retningslinjer, vejledninger, værktøjer m.m.
  • bidrage med en øget tillidsskabende relation mellem virksomheder og deres interessenter
  • formidle erfaringer og synliggøre rollemodeller for understøttelse af inspiration til og videndeling mellem virksomheder inden for samfundsansvar og bæredygtighed
  • understøtte revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant på ESG-området
  • holde sig orienteret om europæiske og internationale udviklingstrends på området
  • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud.

 

Læs mere om udvalget

 

Hvorfor skal virksomheder arbejde med CSR og bæredygtighed?