Energi & Forsyning artikel:

Kritisk infrastruktur i en Corona-tid

31 marts 2020

Siden den 11. marts har store dele af det offentlige Danmark skulle lukke ned. Statsministeren gjorde det klart i hendes tale, at alle, der kunne arbejde hjemme, skulle gøre dette, og al aktivitet, der ikke var kritisk for samfundet, skulle lukke ned.

Der er ingen tvivl om, at al forsyning er at betragte som kritisk infrastruktur. Det vil sige, at der skal opretholdes den bemanding, der er nødvendig for at sørge for en stabil drift. Men samtidig vil de medarbejdere, der kan arbejde hjemme, gøre dette.

I langt de fleste forsyninger er SRO i dag så avanceret, at langt de fleste driftsmæssige forhold kan og bliver håndteret på afstand. Det vil derfor typisk være muligt at forestå meget af den daglige drift på afstand.

Det er også vores opfattelse, at dette sker i stor udstrækning rundt omkring ved forsyningerne.

Det har dog vist sig, at der har været forskellige tolkninger af, hvorvidt hele affaldsområdet har skulle betragtes som kritisk infrastruktur. I forhold til dagrenovation har der været enighed om at opretholde denne funktion, men når det gælder genbrugspladserne, har der været forskellige tolkninger. Langt de fleste kommuner har dog lukket deres genbrugspladser og alene haft åbent for erhvervsdrivende.

KL har i en længere periode været i dialog med myndighederne omkring fortolkning heraf. Det har været vigtigt at afveje forholdet omkring risikoen for smitte med risikoen for, at der ophober sig affald, eller det endda ligefrem smides i naturen.

Efter denne dialog er man kommet frem til, at genbrugspladserne godt kan være åbne for private også, uden at der opstår situationer, hvor brugerne eller personalet kommer for tæt på hinanden. Det vurderes derfor at være sundhedsmæssigt forsvarligt.

KL anbefaler derfor, at genbrugspladserne fra den 31. marts igen er åbne landet over for private brugere. Det anbefales dog, at der vises hensyn, og at der etableres adgangsbegrænsninger, fx i form af portvagt, bookingsystemer eller lignende. Dette er naturligvis for at sikre, at der ikke opstår situationer med mange mennesker samlet på et mindre areal og derfor øget risiko for smitte.