Publikation:

Forsyningsmagasinet - Oktober 2019

28 oktober 2019

Forsyningsområdet står over for store udfordringer

Gennem de senere år er der vedtaget en lang række ændringer af reguleringen i forsyningsbranchen og deres økonomiske rammer. Nogle af ændringerne er gennemførte, mens andre stadig er på det lovtekniske tegnebræt. Fælles for ændringerne er, at de skaber udfordringer for de økonomiske rammer i forsyningssektoren. Dermed påvirkes drift, vedligehold, udvikling mv. overordnet set. Samtidig stilles der større og større krav til ledelse og administration af selskaberne. Eksempelvis er elsektoren overgået til ny regulering, vandsektoren er ved at få indfaset ny regulering, og varmesektoren står overfor en varslet, men endnu ukendt, ændring af reguleringen.
 

Derudover er det samfundsmæssige og politiske fokus, navnlig i indeværende år, i langt højre grad blevet målrettet klimaudfordringerne. Det er en udfordring, som forsyningsbranchen for længst har taget op, arbejdet målrettet med og taget medansvar for. Forsyningsbranchen har således gennem mange år forsøgt at påvirke det politiske landskab, så lovgivningen ikke skulle stå som en hindring for løsningen af klimaudfordringerne. Med det meget klare samfundsmæssige og politiske fokus, der nu er kommet på klimaudfordringerne, er der skabt håb for, at forsyningsbranchen kan få bedre mulighed for at medvirke til løsningerne.

I denne udgave af Forsyningsmagasinet har vi samlet en række artikler, som vi håber, du vil finde spændende. Artiklerne spænder over forsyningsspecifikke emner og til mere generelle emner.
 

I forsyningsmagasinet kan du læse om:

  • Administrative byrder i forsyningsvirksomheder.
  • Økonomisk justeret regulering af vandsektoren samt ændringer til indtægtsrammebekendtgørelsen.
  • Vagtbiler i  forsyningsbranchen.
  • Indsats for grundbeløbsværker.
  • Årshjul fjernvarmeselskab 2020.
  • Mindre forbrugerejede vand-selskaber får mulighed for at udtræde af økonomisk regulering.
  • Forsyningssektoren og grøn omstilling.
  • Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen.


Hent Forsyningsmagasinet