Har du fået brev om nyt skattekort?

Skattestyrelsen har en ambition om, at vores skat hele tiden skal balancere, så vi hverken får restskat eller overskydende skat, når året er gået. I alle tilfælde ikke i større omfang. Derfor udsender styrelsen af flere omgange en ny forskudsopgørelse til en række borgere uden, at de har bedt om det. Det sker, når styrelsen har indikationer på, at de pågældende har udsigt til enten en restskat eller en overskydende skat på over 5.000 kr. for det aktuelle år. For de traditionelle lavindkomstgrupper – fortrinsvis pensionister og studerende – er beløbsgrænsen kun på 1.000 kr.

I år har styrelsen udsendt omkring 214.000 nye forskudsopgørelser i løbet af uge 18, 19 og 20. I uge 23 og uge 31 udsendes yderligere en bunke. Samlet får nok mere end 300.000 borgere derfor en ny forskudsopgørelse.

 

Det nye skattekort er kun et tilbud, men…

I princippet er den nye forskudsopgørelse – og dermed det nye skattekort – et tilbud, men systemet er indrettet sådan, at det kræver en aktiv handling, hvis det ikke skal træde i kraft. Det gør du i givet fald på skat.dk ved via TastSelv at annullere den nye forskudsopgørelse, hvilket du har 15 dage til at gøre. Gør du ikke det, vil din arbejdsgiver automatisk begynde at bruge dit nye skattekort. Læs mere om ordningen på denne side.

Har du ikke nået at annullere den modtagne forskudsopgørelse, er der intet til hinder for, at du selv indtaster nye oplysninger til forskudssystemet. I så fald modtager du endnu en forskudsopgørelse, som træder i kraft den efterfølgende måned.

Skattestyrelsen foretager sig ikke noget overfor de borgere, som annullerer den nye forskudsopgørelse. De borgere, som ikke har noget imod at få en restskat på over 5.000 kr., kan derfor roligt annullere forslaget til ny forskudsopgørelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den nye forskudsopgørelse ikke er nogen garanti mod hverken restskat eller overskydende skat, da den alene er baseret på de oplysninger, som Skattestyrelsen ligger inde med.

 

Udsigt til overskydende skat

Hører du til dem, der gerne vil have en pæn overskydende skat hvert år, skal du være opmærksom, hvis du modtager en ny forskudsopgørelse med et større månedsfradrag og/eller en lavere trækprocent. Det betyder nemlig, at din nettoløn resten af året bliver højere, hvis du ikke annullerer opgørelsen, men til gengæld vil din overskydende skat til næste år blive tilsvarende mindre. På grund af de stigende renteudgifter vil mange boligejere formentlig få en sådan ny forskudsopgørelse med højere fradrag.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.