Skattefri julegave til medarbejderne – flere muligheder i år

Muligheden for at give en skattefri julegave til en værdi på op til 900 kr. suppleres i år af muligheden for at give et skattefrit coronagavekort på op til 1.200 kr., hvis medarbejderne ikke allerede har fået et sådant.
 
Tilbage i marts måned vedtog Folketinget et lovforslag, der giver både offentlige og private arbejdsgivere mulighed for at give et skattefrit gavekort til deres medarbejdere. Enten som kompensation for en aflyst julefrokost eller for at påskønne deres indsats under coronakrisen, men måske også for at støtte især restauranter og kulturliv i lokalområdet.

Reglerne gælder for gavekort på op til 1.200 kr. Indenfor denne beløbsgrænse kan arbejdsgiverne frit bestemme, hvor stort et beløb gavekortet skal lyde på, ligesom der gerne må gives gavekort ad flere omgange.

For de arbejdsgivere, der endnu ikke har givet deres ansatte et sådant coronagavekort, eller som ikke har givet for det fulde beløb, kan dette nu gives som supplement til den almindelige julegave eller i stedet for denne. Dette vil mange nok gøre, fordi gavekort er en populær gaveform, men som normalt ikke kan anvendes, fordi gavekort – bortset fra de særlige coronagavekort – sidestilles med kontanter og derfor altid er skattepligtige for modtagerne, jf. denne nylige afgørelse fra Landsskatteretten.

Ordningen med de særlige coronagavekort gælder for gavekort, der gives i kalenderåret 2021. Det er ikke et krav, at gavekortene skal være udnyttet inden årets udgang. Til gengæld er det en betingelse, at gavekortet kun kan anvendes til betaling for en eller flere af følgende specifikke ydelser:

  • Køb af mad og drikke. Det vil sige gavekort til restauranter og caféer mv.
  • Køb af overnatning. Altså gavekort til fx hoteller og kroer.
  • Køb af oplevelser. Det omfatter gavekort til fx koncertsteder og teatre.

Gavekort, der ikke kun kan anvendes til kroer og caféer mv., men som også kan bruges i en tøjforretning eller hos en isenkræmmer, er således ikke skattefrie. 

 

Den almindelige julegave

Beløbsgrænserne for gaver fra en arbejdsgiver er uændrede. Også i 2021 er gaver op til en værdi på 1.200 kr. skattefrie. En arbejdsgiver, der endnu ikke har givet sine ansatte et coronagavekort – og som heller ikke har givet smågaver i årets løb – kan derfor i princippet nu give sine medarbejdere julegaver for 2.400 kr. Den ene halvdel i form af et coronagavekort og den anden halvdel i form af en tingsgave.

I beløbsgrænsen for tingsgaver indgår julegaver med et beløb på 900 kr. Dette har kun betydning, hvis den samlede værdi af tingsgaver i årets løb overstiger 1.200 kr. Overskrides beløbsgrænsen, anses alle gaver – bortset fra julegaven, hvis denne ikke har en værdi over 900 kr. – for skattepligtige, men der skal ikke trækkes kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag af værdien. Medarbejderen skal i givet fald selv sørge for, at beløbet kommer med på årsopgørelsen.

Gaver, der er givet til en medarbejder i anledning af en privat mærkedag for denne, fx en rund fødselsdag, sølvbryllup eller pensionering, er altid skattefrie for modtageren, hvis der er tale om tingsgaver, og de ikke overstiger et passende niveau for den slags. Sådanne gaver medregnes ikke ved opgørelsen af, om 1.200 kr.’s grænsen er overskredet.

 

Moms

Momsen af udgifter til indkøb af gaver til medarbejderne kan – uanset anledningen – ikke fratrækkes som indgående afgift.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.