Hvis du cykler hjem på firmaets elcykel, koster det skat

Flere og flere virksomheder anskaffer sig elcykler, og i nogle tilfælde får medarbejderne lov til at køre til og fra arbejde på en af disse. Sker dette, skal medarbejderen betale skat af godet. Det kan være svært at forstå.

De stigende trafikproblemer i de større byer har i kombination med den øgede klimabevisthed gjort det populært blandt arbejdsgivere at anskaffe sig elcykler, som medarbejderne kan bruge, når de skal rundt i byen. Det gælder også hos det offentlige, hvor elcykler i vidt omfang anvendes af fx sosu-assistenter og hjemmesygeplejersker.

Et sådant arbejdsgiverbetalt transportmiddel udløser naturligvis ingen beskatning, når det kun anvendes på jobbet. Anderledes stiller det sig, hvis medarbejderen får lov til også at køre til og fra jobbet på elcyklen, så bliver der pludselig tale om et skattepligtigt personalegode. Turen frem og tilbage anses nemlig for en privat anvendelse af cyklen.

 

Beskatningens omfang

Der findes ikke særlige satser, når man skal finde ud af, hvad medarbejderen skal beskattes af i sådanne tilfælde. Reglerne tilsiger blot, at medarbejderen skal beskattes af et beløb svarende til det, som det ville koste at leje en sådan cykel i den periode, hvor den anvendes til at køre frem og tilbage på. Det gælder, uanset om medarbejderen bor 2 eller 12 km fra jobbet.

Er der tale om en hverdags-elcykel af god kvalitet, vil en sådan nok kunne lejes for 750 kr. om måneden. I så fald skal medarbejderen beskattes af et årligt beløb på 9.000 kr. Beskatningen sker som personlig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. For en topskattebetaler vil det derfor koste en ekstraskat på omkring 4.700 kr. om året. For andre vil det koste knap 3.400 kr. årligt i ekstraskat.

Selvom der er tale om et personalegode, er forholdet ikke omfattet af nogle af de bundgrænser, der gælder for den slags. Arbejdsgiveren skal ikke indeholde kildeskat af værdien, men skal til eIndkomstregistret indberette godet i felt 55. 

 

Kommentar

Hvis en håndværker kører til og fra arbejde i firmaets værkstedsvogn på gule plader, skal han ikke beskattes af dette gode, hvis blot han undlader at tage befordringsfradrag for turen. Og det samme gælder, hvis en virksomhed betaler for, at en medarbejder kan tage en taxa til og fra arbejde. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Sådan bør det selvfølgelig også være, når transporten sker på en elcykel, hvis medarbejderen underskriver en tro og love-erklæring om, at cyklen ikke i øvrigt anvendes privat. At det ikke allerede er sådan, skyldes alene, at skattelovgivningen altid sker på bagkant af udviklingen i samfundet. Fornuften vil forhåbentlig snart sejre.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.