Artikel:

Den nye ferielov i hovedtræk

02 september 2020

Michael Meldgaard, Director, HR Business Partnering & Legal |
Tanya Honoré Schultz, Director, Tax Legal |

I Danmark trådte en ny ferielov i kraft den 1. september 2020.
 

HVAD – betyder den nye ferielov for dig?

Der ændres ikke på, at der optjenes 5 ugers ferie pr. år, og der ændres heller ikke på muligheden for at have enten ferie med løn eller ferie med feriegodtgørelse. Derimod kommer der til at ske ændringer i måden, hvorpå ferie optjenes og afholdes.

Du optjener 2,08 feriedage for hver måned du er ansat, og ferien kan bruges allerede måneden efter den er optjent.
 

HVORFOR – skal vi have en ny ferielov?

EU har vurderet, at den nuværende ferielov er i strid med EU-retten. Specielt er den store tidsforskel mellem optjening af ferie (kalender-året) og afviklingen af ferie (ferieåret) et problem.

Problemstillingen gælder særligt for nye på arbejdsmarkedet, som hidtil har skulle vente i op til 16 måneder efter ansættelsen, før de har haft mulighed for at holde betalt ferie.
 

Er der noget, jeg skal være opmærksom på nu?

Ja, måske - i uge 42 i 2020 har du kun optjent 2,08 feriedage (optjent i september 2020), fordi du overgår til samtidighedsferie den 1. september 2020. Hvis du ønsker at afholde 5 feriedage i efterårsferien, er der flere muligheder:

  • Eventuel restferie pr. 31. august 2020, er blevet overført og kan bruges i det nye ferieår der startede den 1. september 2020.
  • Som alternativ til overførsel af ferie, kan du måske bruge af ikke afholdte feriefridage eller opsparede flextimer/overarbejde.
  • Den nye ferielov åbner op for muligheden, om at få ferie på forskud. Bemærk, at ferie på forskud kun kan ske efter aftale med din arbejdsgiver, samt at hvis du efterfølgende fratræder, inden du har nået at optjene de feriedage, du skylder, vil der ske modregning i din løn.

 

INDEFRYSNING og UDBETALING af indefrosne feriemidler

For at undgå, at medarbejdere i ”år 1” med den nye ferielov både kan afholde samtidighedsferie fra 1. september 2020, og gammel ferie, som er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, vil ferie for denne periode ikke kunne afholdes. Feriemidlerne fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skulle i stedet indefryses i fonden ‘Lønmodtagernes Feriemidler’.

Men på baggrund af den økonomiske situation som følge af Covid-19, er der indgået politisk aftale om, at udbetale optjente feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 – svarende til ca. 3 ugers ferie.

Senest i oktober måned, kan du anmode om udbetaling af feriemidlerne. Du kan se beløbets størrelse og anmode om udbetaling via www.borger.dk. Beløbet svarer til 12,50% af din lønindkomst for perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Feriemidler optjent i perioden 1. april til 31. august 2020, er fortsat planlagt til at blive indefrosset, og kommer til udbetaling fra ‘Lønmodtagernes Feriemidler’, når du opnår folkepensionsalderen.


HVAD - er de største ændringer?

  • Ferieåret lægges om, så det løber fra 1. september til 31. august året efter
  • Der er dog fastsat en ferieafholdelsesperiode på 16 måneder, der løber fra 1. september til 31. december året efter
  • Der indføres samtidighedsferie, hvor du løbende optjener og afvikler ferie hen over ferieåret. (afholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter)
  • Det bliver muligt at holde ferie på forskud – dvs. før ferien er optjent – hvis dette aftales mellem parterne
  • Automatisk udbetaling af 5. ferieuge, hvis den ikke afholdes eller aftales overført til efterfølgende ferieår
  • Ændrede regler for udbetaling af  ferietillæg


Download publikation om den nye ferielov

 

Assistance fra BDO

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst hjælper dig i mål med den nye ferielov.

Enter security code:
 Security code