Artikel:

Tænk jer om, før der søges kompensation for 4 måneder

03 juni 2020

Line Bundgaard , Director, statsautoriseret revisor |

Virksomhedens kompensation afhænger af nedgangen i omsætningen i kompensationsperioden i forhold til referenceperioden. Dette gælder både for kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige.

Virksomheden kan kun ansøge om kompensation for den fulde 3-måneders (9. marts – 8. juni 2020) eller for den fulde 4-måneders periode (9. marts – 8. juli 2020). Virksomheden kan vælge at søge for 3 måneder nu (9. marts til 8. juni) og senere forlænge ansøgningen med den 4. måned (9. juni til 8. juli).

Virksomheden vælger selv, hvorvidt kompensationsperioden skal slutte 8. juni eller 8. juli 2020. Søges der for en 4-måneders periode nu, så kan virksomheden ikke senere vælge at søge alene for den oprindelige kompensationsperiode på 3 måneder.

 

Eksempler ved forlænget kompensationsperiode

Valg af kompensationsperiode kan være afgørende for kompensationsbeløbet i sidste ende. Nedenstående er eksempler, hvor virksomheden vil få udbetalt mindre ved at søge på en forlænget periode:

Eksempler ved forlaenget kompensationsperiode

 

Overvejelser om valg af kompensationsperiode

Inden der søges kompensation for den 4. måned, er det derfor vigtigt, at virksomheden gør sig overvejelser om den forventede omsætning for perioden 9. juni – 8. juli 2020. En forlænget kompensationsperiode kan som nævnt have negativ indflydelse på kompensationsbeløbet.

Har virksomheden allerede indsendt ansøgning for den oprindelige 3-måneders periode, så skal der foretages en genansøgning for at forlænge kompensationsperioden til 4 måneder.

Referenceperioden for omsætning er den samme, uanset om der vælges 3 eller 4 måneder. Erhvervsstyrelsen omregner selv omsætning i referenceperioden fra 3 måneder til 4 måneder.

Der skal ikke indsendes en ny revisorerklæring i ordningen for faste omkostninger, hvis virksomheden først søger kompensation for 3 måneder, og senere hen tilføjer den 4. måned til kompensationsperioden.

 

Frist for ansøgning

Fristen for at søge om kompensation i ordningerne for kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige er den 30. september 2020.

 

Har du spørgsmål?

Vores rådgivere og specialister sidder alle hverdag fra klokken 8 -17 klar til at svare gratis på dine spørgsmål om de hjælpepakker og øvrige lovændringer, der relaterer sig til Covid-19.

Stil spørgsmål