Artikel:

Status på hjælpepakkerne

14 april 2020

Der er nu åbnet for adgangen til at indsende ansøgninger til alle de fire hjælpepakker, der er vedtaget ifm. Covid-19 og Coronakrisen. Der gælder ikke noget ”først til mølle” princip. Alle virksomheder får den kompensation, som de er berettiget til, hvis de er påvirket af Covid-19. Vigtigt at virksomhederne sætter sig ind i reglerne.

Folketinget har vedtaget fire forskellige ordninger, hvorunder virksomheder kan søge om økonomisk kompensation.

  1. Kompensation til arrangører af events med over 1.000 deltagere.
  2. Lønkompensation til virksomheder, der har hjemsendt medarbejdere.
  3. Kompensation til selvstændige og små selskaber med væsentlig omsætningsnedgang.
  4. Kompensation til dækning af virksomheders faste udgifter.

Det er et fælles kendetegn ved ordningerne, at der stadig er lang tid til ansøgningsfristens udløb, og at der ikke er noget loft over de samlede udbetalinger. Alle de virksomheder, som opfylder betingelserne for kompensation som konsekvens af Covid-19, kan derfor være sikre på at få udbetalt den, når de har søgt, om end der i forhold til ordningen med kompensation for faste udgifter ikke kan udbetales over 60 mio. kr. i støtte pr. virksomhed.

På nuværende tidspunkt er det derfor vigtigere at få overblik over kompensationsmulighederne, end hurtigt at få sendt ansøgningerne af sted. Det betyder ikke, at det ikke skal gå stærkt, men det er vigtigt, at der søges på det rigtige grundlag, sådan at virksomheden ikke efterfølgende risikerer at skulle betale hele eller dele af støtten tilbage.

Vi har samlet et team på 40 mænd og kvinder, der behandler ansøgninger, og som vi på rekordtid har gjort til specialister i Covid-19 kompensationsordningerne. Og vi er i stand til at skalere op.  Derudover er vi 1300 revisorer og konsulenter, der er klar til at overføre folk til opgaven i takt med efterspørgslen. Vi kommer ikke i en situation, hvor vi ikke er i stand til at leve op til efterspørgslen.

Vores specialister er fordelt over hele landet. Vi er derfor i stand til med kort varsel at finde en ekspert, der kan hjælpe en hvilken som helst virksomhed, uanset hvor i landet den befinder sig.

Vi kan hjælpe på to fronter. Dels med at undersøge, hvilke af ordningerne, som virksomhederne kan søge om hjælp efter, herunder undersøge om de specifikke betingelser er opfyldt. Der står nemlig meget ”med småt” i hjælpepakkernes regler. Dels med de revisorerklæringer, som i nogle tilfælde er påkrævet, og som kun må underskrives af særligt godkendte revisorer.

Vi står altid klar til at give et uforpligtende tilbud, hvis du skal i gang med at søge en af hjælpepakkerne.

Artiklen er skrevet den 14. april og afspejler tilgængelig viden på tidspunktet.