Artikel:

Spar på likviditeten? Afgiftsregistrering er en løsning

19 marts 2020

Mette Lund Hansen , Director, Afgifter |

Flere virksomheder oplever et ekstra pres på likviditeten i den periode, vi er i nu, men en forbrugsregistrering eller fremskyndet tilbagebetaling af afgifter, kan være med til at forbedre likviditeten.

 

Forbrugsregistrering sikrer, at man undgår negativ likviditetsbelastning

Når virksomheden modtager faktura for betaling af el, gas, olie, fjernvarme mv., er denne faktura inklusiv afgifter. I stedet for at betale afgift og moms af afgift til energileverandøren og derefter få afgift og moms refunderet af Skattestyrelsen, kan virksomheder lade sig forbrugsregistrere. Lader man sig forbrugsregistrere, foretages der i stedet en nettoafregning af afgifterne, og der skal således kun betales afgift af det forbrug, der ikke er godtgørelsesberettiget. Sådan undgår man altså den negative likviditetsbelastning mellem betaling og refusion af moms og afgifter.

Virksomheden skal lade sig registrere hos Skattestyrelsen og samtidig meddele registreringen til leverandøren. Dermed leveres energiforsyningen til virksomheden uden energiafgift.

For forbrugsregistrering inden for elektricitet er det et krav, at virksomhedens årlige målte forbrug af elektricitet skal være over 100.000 kWh på samme lokation, og godtgørelsen skal minimum udgøre 87 procent af afgiften.

For forbrugsregistrering for gas skal det årlige forbrug overstige 75.000 m3 gas, og godtgørelsen skal mindst udgøre 80 procent af den samlede energiafgift på varmeleverancen, og 30 procent af varmeleverancen skal derudover anvendes til aktiviteter omfattet af bilag 1 til CO2 – afgiftsloven (tunge processer).

Det er tilsvarende mulighed for at forbrugsregistrere for olie, kul mv.

 

Eksempel:

Med forbrugsregistrering vil en virksomhed, der fx har en elregning dateret den 3. marts 2020 med betalingsdato den 13. marts 2020, skulle indbetale den andel af elafgiften, der ikke kan godtgøres den 15. april 2020.

Uden en afgiftsregistrering vil samme elregning kunne godtgøres via momsangivelsen for marts måned og således blive godtgjort den 25. april 2020, når momsen afregnes på månedsbasis.

 

Fremskynd tilbagebetaling af afgifter

Et alternativ til forbrugsregistrering er fremskyndet tilbagebetaling af afgifter. For at få fremskyndet tilbagebetaling af afgifter skal virksomhedens samlede godtgørelsesberettiget afgiftsbeløb mindst udgøre 30.000 kr. om året. Hvorvidt, virksomheden har afregning efter momsloven pr. måned, kvartal eller halvårligt, er uden betydning.

Tilbagebetalingsbeløbet opgøres for en kalendermåned ad gangen. Beløbet skal dog minimum være på 5.000 kr., og der kan anmodes om tilbagebetaling af afgift umiddelbart efter månedens udløb.

Derefter sker udbetaling senest tre uger efter, at Skattestyrelsen har modtaget anmodning – ofte sker det dog tidligere. Hvis beløbet er mindre end 5.000 kr., må virksomheden vente med at sende anmodningen om tilbagebetaling, indtil yderligere én eller flere måneders afgift i alt udgør minimum 5.000 kr.

 

Eksempel:

Hvis virksomheden fx har en elregning dateret den 3. marts 2020 med betalingsdato den 13. marts 2020, kan anmodningen altså indsendes den 1. april 2020. Godtgørelsen vil udbetales umiddelbart herefter.