Artikel:

Skat og social sikring for Øresundspendlere m.fl. under coronapandemien

19 juni 2020

Anders Kiærskou , Manager, Skat |

Coronapandemien har medført begrænsninger i, hvor personer kan opholde sig og udføre deres arbejde. For øresundspendlere kan det have betydning for både skat og social sikring.

 

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige for en svensk arbejdsgiver

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige for en svensk arbejdsgiver, bliver du typisk beskattet af hele din løn i Sverige. Det følger af den såkaldte Øresundsaftale om skatteforhold mellem Danmark og Sverige.

Det er dog en betingelse, at dit arbejde i Sverige udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i enhver 3-måneders-periode.

Arbejdet i Danmark skal desuden udføres hjemme på egen bopæl/fritidsbolig mv., eller arbejde i Danmark eller i et tredjeland skal udgøre tjenesterejse eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter. Der kan fx være tale om kurser, konferencer, messer eller lignende.

Hvis du på grund af coronapandemien har flere hjemmearbejdsdage i Danmark, kan det betyde, at du ikke længere skal beskattes i Sverige af hele lønindkomsten fra din svenske arbejdsgiver.

Det kan betyde, at lønnen for dine hjemmearbejdsdage i de perioder, hvor Øresundsaftalen ikke finder afvendelse, skal beskattes i Danmark.

Resultatet kan være en øget samlet beskatning, hvis du beskattes i Sverige efter den såkaldte SINK-ordning, som er en flad skat på 25 % uden fradragsmuligheder, kombineret med skattefritagelse (eksemptionslempelse) i Danmark af den svenske løn grundet, at du er omfattet af svensk social sikring.

I relation til reglerne om social sikring medfører dit ændrede arbejdsmønster ikke ændring i, at du er socialt sikret i Sverige.

Du vil derfor stadig være berettiget til skattefritagelse (eksemptionslempelse) i Danmark af den svenske løn for arbejde i Sverige, men den del af lønnen, der vedrører arbejde i Danmark skal beskattes i Danmark efter de almindelige danske skatteregler, hvor marginalskatten er ca. 56 %.

Bemærk, at ved opgørelse af arbejdstiden skal ferie- og sygedage medregnes som arbejdsdage i Sverige.

Almindelige ugentlige fridage, såsom weekends, helligdage samt afspadseringsdage uden arbejde, indgår ikke i opgørelsen af antal arbejdsdage.

 

Social sikring, hvis du normalt arbejder i flere lande

Hvis du normalt arbejder i flere EU/EØS-lande og har en A1-attest fra Udbetaling Danmark som dokumentation for, at du er omfattet af dansk social sikring, har coronapandemiens indflydelse på dit arbejdsmønster ingen betydning for i hvilket land, du er omfattet af social sikring.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget i relation hertil. Din A1-attest vedbliver med at være gyldig i perioden.

 

Social sikring, hvis du er udsendt

Hvis du har en A1-attest som dokumentation for, at du er omfattet af social sikring i Danmark under midlertidig udsendelse til at arbejde i et andet EU/EØS-land, har coronapandemiens indflydelse på dit arbejdsmønster ingen betydning for i hvilket land, du er omfattet af social sikring, hvis din udstationeringsperiode afbrydes i op til 2 måneder, så længe afslutningen af arbejdsopgaven i udlandet ikke bliver udsat.

Hvis afslutningen af arbejdsopgaven bliver udsat, og afbrydelsesperioden er længere end to måneder, skal der som udgangspunkt søges om forlængelse af attest A1.