Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Artikel:

Skat og social sikring for Øresundspendlere m.fl. under coronapandemien

19 juni 2020

Finn Madsen , Partner, Skat |
Anders Kiærskou , Manager, Skat |

Coronapandemien har medført begrænsninger i, hvor personer kan opholde sig og udføre deres arbejde. For øresundspendlere kan det have betydning for både skat og social sikring.

 

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige for en svensk arbejdsgiver

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige for en svensk arbejdsgiver, bliver du typisk beskattet af hele din løn i Sverige. Det følger af den såkaldte Øresundsaftale om skatteforhold mellem Danmark og Sverige.

Det er dog en betingelse, at dit arbejde i Sverige udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i enhver 3-måneders-periode.

Arbejdet i Danmark skal desuden udføres hjemme på egen bopæl/fritidsbolig mv., eller arbejde i Danmark eller i et tredjeland skal udgøre tjenesterejse eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter. Der kan fx være tale om kurser, konferencer, messer eller lignende.

Hvis du på grund af coronapandemien har flere hjemmearbejdsdage i Danmark, kan det betyde, at du ikke længere skal beskattes i Sverige af hele lønindkomsten fra din svenske arbejdsgiver.

Det kan betyde, at lønnen for dine hjemmearbejdsdage i de perioder, hvor Øresundsaftalen ikke finder afvendelse, skal beskattes i Danmark.

Resultatet kan være en øget samlet beskatning, hvis du beskattes i Sverige efter den såkaldte SINK-ordning, som er en flad skat på 25 % uden fradragsmuligheder, kombineret med skattefritagelse (eksemptionslempelse) i Danmark af den svenske løn grundet, at du er omfattet af svensk social sikring.

I relation til reglerne om social sikring medfører dit ændrede arbejdsmønster ikke ændring i, at du er socialt sikret i Sverige.

Du vil derfor stadig være berettiget til skattefritagelse (eksemptionslempelse) i Danmark af den svenske løn for arbejde i Sverige, men den del af lønnen, der vedrører arbejde i Danmark skal beskattes i Danmark efter de almindelige danske skatteregler, hvor marginalskatten er ca. 56 %.

Bemærk, at ved opgørelse af arbejdstiden skal ferie- og sygedage medregnes som arbejdsdage i Sverige.

Almindelige ugentlige fridage, såsom weekends, helligdage samt afspadseringsdage uden arbejde, indgår ikke i opgørelsen af antal arbejdsdage.

 

Social sikring, hvis du normalt arbejder i flere lande

Hvis du normalt arbejder i flere EU/EØS-lande og har en A1-attest fra Udbetaling Danmark som dokumentation for, at du er omfattet af dansk social sikring, har coronapandemiens indflydelse på dit arbejdsmønster ingen betydning for i hvilket land, du er omfattet af social sikring.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget i relation hertil. Din A1-attest vedbliver med at være gyldig i perioden.

 

Social sikring, hvis du er udsendt

Hvis du har en A1-attest som dokumentation for, at du er omfattet af social sikring i Danmark under midlertidig udsendelse til at arbejde i et andet EU/EØS-land, har coronapandemiens indflydelse på dit arbejdsmønster ingen betydning for i hvilket land, du er omfattet af social sikring, hvis din udstationeringsperiode afbrydes i op til 2 måneder, så længe afslutningen af arbejdsopgaven i udlandet ikke bliver udsat.

Hvis afslutningen af arbejdsopgaven bliver udsat, og afbrydelsesperioden er længere end to måneder, skal der som udgangspunkt søges om forlængelse af attest A1.