Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Artikel:

Politisk lynaftale om ny hjælpepakke. Sådan bliver den.

19 marts 2020

Henning Boye Hansen , Chefkonsulent |

Mindre end 24 timer efter, at Regeringen fremlagde et forslag til en ny hjælpepakke til de hårdest ramte virksomheder, er der opnået enighed mellem alle Folketingets partier om indholdet af pakken.

Hjælpepakken består dels af en ordning med kompensation til selvstændige med stort indtægtstab og dels af en generel ordning med tilskud til dækning af faste udgifter i hårdt ramte virksomheder. Hertil kommer enkelte andre tiltag. Beskrivelsen af ordningerne nedenfor er baseret på det pt kendte. Artiklen opdateres, når de konkrete lovforslag er fremsat.

 

Kompensation for fald i omsætningen

 • Gives til selvstændige – altså til ejere af personligt drevne virksomheder – med ikke over 10 fuldtidsansatte. I virksomheder med flere ejere, interessentskaber mv., kan ejerne kun søge om kompensation, hvis deres ejerandel udgør mindst 25 % og de arbejder i virksomheden.

  Freelancere uden CVR-nr. vil under visse betingelser kunne opnå en tilsvarende kompensation, hvis de i 2019 har haft en B-indkomst på mindst 180.000 kr.
   
 • Ejere af virksomheder med flere end 10 fuldtidsansatte kan derimod ikke søge denne type kompensation, men kan søge om lønkompensation og om tilskud til dækning af faste udgifter, jf. nedenfor, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det samme gælder for dem, der driver virksomhed i selskabsform (IVS, ApS, A/S). Med hensyn til lønkompensation er det uafklaret, om selskaber kan søge om kompensation for løn til en hovedanpartshaver.
   
 • Det er en betingelse for kompensation for indtægtsnedgang, at omsætningen er faldet med mindst 30 % i perioden 9. marts til 9. juni 2020, og at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. i en forudgående periode. Der vil ikke i første omgang skulle indsendes dokumentation for faldet i omsætningen, men kun en tro og love-erklæring. Virksomhederne vil blive pålagt at bruge revisorbistand ved den efterfølgende dokumentation af indtægtstabet.
                                                                                                        
 • Kompensationen udgør op til 75 % af indtægtsnedgangen, dog højst 23.000 kr. pr. måned i 3 måneder. Kompensationen kan dog udgøre det dobbelte, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Den maksimale kompensation til en selvstændig vil derfor udgøre 69.000 kr. / 138.000 kr. for alle tre måneder. Kompensationen er skattepligtig.
                                                                                              
 • Kompensationen med tillæg af renter vil skulle tilbagebetales, hvis indtægtstabet bliver mindre end 30 %, eller hvis den selvstændiges personlige indkomst for 2020 kommer til at overstige 800.000 kr.
                                                                                                              
 • Der skal ansøges via virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen forventer, at der vil blive åbnet for ansøgninger snarest muligt efter at loven er vedtaget. Det vil i bedste fald nok sige i slutningen af uge 13.

 

Tilskud til dækning af faste udgifter

 • Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter til fx husleje, renteudgifter og leasingydelser, men kun hvis virksomhedens omsætning er faldet med over 40 %. Virksomhedens art og branche er uden betydning.
                                                                            
 • Tilskuddet kan udgøre følgende andel af udgifterne:
 • 100 %, hvis virksomheden ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket
 • 80 % ved en omsætningsnedgang på 80-100 %
 • 50 % ved en omsætningsnedgang på 60-80 %
 • 25 % ved en omsætningsnedgang på 40-60 %
 • For at komme i betragtning skal virksomhederne sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter i de tre foregående måneder sammen med en tro og love-erklæring. 80 % af udgiften til revisorbistand godtgøres, hvis ansøgningen om kompensation imødekommes.
                                 
 • Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden. Den maksimale kompensation udgør 60 mio. kr. pr. virksomhed.

 

Øvrige tiltag til glæde for virksomhederne

 • Rammerne for statsgaranterede låneordninger forhøjes. For mindre og mellemstore virksomheder afsættes en ramme, der vil facilitere samlede udlån i størrelsesorden 25 mia. kr.
   
 • Reglerne for offentlige indkøb lempes. Der vil kunne forudbetales for indkøb frem til den 1. juli 2020 til en værdi på op til 1 mio. kr., ligesom der vil være mulighed for at undlade krav om bod ved forsinkede leverancer som følge af COVID-19.