Artikel:

Ny politisk aftale om udvidede hjælpepakker afledt af de nye restriktioner

28 oktober 2020

Line Bundgaard , Director, statsautoriseret revisor |

Samfundet er igen underlagt nye Covid-19-restriktioner grundet smittestigningen i Danmark, og rigtig mange virksomheder er økonomisk påvirkede af restriktionerne. Den 27. oktober 2020 har Erhvervsministeriet offentliggjort en politisk aftale om udvidelse og forlængelse af hjælpepakkerne, som skal hjælpe de økonomisk ramte virksomheder.

Nedenfor har vi redegjort for hovedpunkterne i den nye politiske aftale.
 

Forlængelse af kompensationsordninger

De nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med 31. januar 2021. Det gælder blandt andet følgende hjælpepakker:

  • Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder underlagt restriktioner samt virksomheder underlagt begrænsninger i åbningstid
  • Kompensationsordning for faste omkostninger light
  • Kompensationsordning for arrangører (aflyste/udskudte arrangementer)
  • Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og freelancere
  • Lønkompensation for tvangslukkede virksomheder.

Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende.
 

Forbedring af målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

Den nuværende målrettede kompensationsordning for faste omkostninger samt faste omkostninger light forlænges, og ordningerne udvides ved at nedsætte adgangskravet til omsætningsnedgangen fra 35 % til 30 %. Kompensationsordningerne er gældende for virksomheder, som er omfattet af en eller flere af de fire Covid-19-restriktioner (forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukning og Udenrigsministeriets rejsevejledning).

Der kan på den nuværende ordning maksimalt opnås 80 % i kompensation. Dette øges til 90 % for mindre virksomheder. Tvangslukkede virksomheder kan fortsat få 100 % dækket i tvangslukkeperioden.
 

Genåbning af momslåneordning for SMV-virksomheder

Momslåneordningen for små og mellemstore virksomheder genåbnes derved, at små og mellemstore virksomheder, der ikke fik søgt momslån i første momslåneordning, får en ny chance for at søge om rentefrit momslån i 2020 vedrørende moms for 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019. Virksomheder, der har søgt momslån i første ordning, kan ikke søge igen.

Samtidig udskydes tilbagebetalingstidspunktet fra 1. april 2021 til at være 1. november 2021.
 

Kompensationsordning for de facto nedlukkede virksomheder

En række erhvervsmæssige aktiviteter aflyses eller afholdes ikke som følge af Covid-19-restriktionerne. Som følge heraf må en række virksomheder anses for de facto tvangslukkede. Dette gælder blandt andet nattelivet og messeaktiviteter. Virksomheder, der er de facto lukkede, skal have adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og for faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder.

Inden medio november vil der blive set på, hvorvidt der er andre erhvervsmæssige aktiviteter, som skal anses for de facto lukkede.
 

Kompensationsordning til virksomheder ramt af skærpet forsamlingsforbud

Virksomheder, selvstændige m.fl., som rammes af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, får adgang til de eksisterende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger, såfremt de oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet.

Kompensationsordningen skal også omfatte virksomheder, som er direkte leverandører til private og sociale arrangementer, og disse skal have adgang til de samme kompensationsordninger.
 

Kompensationsordning for virksomheder ramt af forbud mod salg af alkohol

Selvstændige og virksomheder, som er ramt af forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22, vil blive omfattet af de nuværende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger, hvis de oplever tilstrækkelig stor omsætningsnedgang relateret til forbuddet.
 

Kompensationsordning for leverandører til minkfarme

Virksomheder, der er faste leverandører til pelsdyravl, hvor besætningen slås ned, vil få adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger. Virksomheden skal kunne dokumentere, at de ernærer sig ved at være leverandør til pelsdyravl, hvor besætningen slås ned. Dette kan blandt andet være fodercentraler, dyrlæger samt kommercielle pelsserier.
 

Forlængelse af tabsramme til Rejsegarantifonden

Rejseselskabernes mulighed for at trække på garantiordningen for Rejsegarantifonden forlænges og dækker lån optaget indtil den 31. januar 2021.
 

Hvor kan der søges om kompensation?

Der er fortsat tale om en politisk aftale, og der er ikke udstedt bekendtgørelser, hvorfor der endnu ikke er mulighed for at søge kompensation efter de ordninger, som den politiske aftale lægger op til. Dette gælder tillige de tidligere politiske aftaler omtalt i denne nyhed.

Når der åbnes for ansøgninger, skal ansøgning ske via virk.dk.

Hvis du vil læse mere om den politiske aftale, kan du finde hele den politiske aftaletekst på Erhvervsministeriets hjemmeside.