Artikel:

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

18 marts 2020

Tanya Honoré Schultz, Director, Tax Legal |

Senest opdateret den 31. marts 2020.

 

Beskrivelse af ordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en lønmodtagerpakke, der skal holde hånden under danske arbejdspladser og sikre, at lønmodtagerne får løn som normalt.

Ordningen med lønkompensation fra staten omfatter virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne, der anvender ordningen, skal binde sig til ikke at varsle fyringer og afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den lønkompenserende periode. 

Det bemærkes, at der endnu er en lang række uafklarede spørgsmål, og at publikationen derfor vil blive opdateret i takt med, at reglerne bliver meldt klarere ud.

 

Ordningen i hovedtræk

Det statslige bidrag for de medarbejdere virksomheden vælger at hjemsende udgør:

  • Timelønnede medarbejdere – 90 % løndækning dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned. dvs. maksimalt kr. 187,11 pr. time.
  • Funktionærer – 75 % løndækning dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned.

Virksomhederne har mulighed at modtage delvis refusion for afholdte lønudgifter til hjemsendte medarbejdere i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. Ordningen omfatter både fuldtids- og deltidsansatte, så længe de berørte lønmodtagere har været ansat i virksomheden før hjælpepakkens begyndelsesdato den 9. marts 2020.

Det er en betingelse for støtten, at virksomhederne hjemsender de berørte medarbejdere med fuld løn, og at medarbejderne ikke udfører arbejde i hjemsendelsesperioden. Samtidig er det en forudsætning, at de deltagende virksomheder fravælger at gøre brug af eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Virksomheden må således ikke i den lønkompenserende periode afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager. Der kan opsiges på grund af medarbejderens forhold, eks. 120-dages-reglen, manglende kompetencer eller på grund af misligholdelse.

De hjemsendte lønmodtagere skal anvende ferie og/eller afspadsering op til fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Har medarbejderen ikke ferie og/eller afspadsering svarende til fem dage, skal medarbejderen i stedet afholde fri uden løn eller overføre dage fra det nye ferieår startende 1. maj 2020. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn. Arbejdsgiver modtager ikke kompensation for disse dage.

Du kan læse mere om lønkompensation her

Yderligere information: Virksomhedsguiden – Coronavirus og din virksomhed

 

Hent skabelon til dokumentation af hjemsendelse

 

Download template (English version)