• Lønkompensation genindført og åben for ansøgning
Artikel:

Lønkompensation genindført og åben for ansøgning

21 december 2020

Forårets hjælpepakke om lønkompensation er genindført med enkelte tilpasninger. Virksomheder, hvis medarbejdere er fyringstruet grundet Covid-19, kan hjemsende medarbejdere og få en del af lønnen dækket via lønkompensationsordningen. Erhvervsstyrelsen har den 21. december 2020 åbnet for ansøgninger om lønkompensation. 

Virksomheden kan søge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere i perioden 9. december 2020 til 3. januar 2021. Virksomheder, der er tvangslukket, kan søge lønkompensation for hele den periode de er tvangslukket.

Der kan ikke udbetales lønkompensation for 3 kalenderdage pr. ansat i hele perioden fra og med 9. december 2020 til og med 3. januar 2021 uanset om den ansatte afvikler ferie eller ej. Allerede planlagt ferie skal fortsat afvikles, som hvis medarbejderen ikke havde været hjemsendt. 

Hvem kan søge om kompensation?

Det kan alle private virksomheder. Det er uden betydning, om der er tale om en personligt ejet virksomhed eller om en virksomhed, der drives i selskabsform (IVS, ApS, A/S). 

Der kan søges om lønkompensation for alle medarbejdere dog ikke:

  • Medarbejdere på anden offentlig støtte (undtagen fleksjobbere) 
  • Allerede afskedigede medarbejdere 
  • Administrerende direktør 
  • Virksomhedsejer, der ejer 25 % eller mere af virksomheden.  

Da vi i foråret første gang kunne søge lønkompensation, skulle der søges for det samlede CVR-nummer. I den genåbnede ordning, kan virksomheden vælge at ansøge pr. P-enhed. P-enheden skal være registreret i CVR-registret.

Virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer kan ikke modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser. 

Hvad er betingelserne for hjælpepakken?

  • At virksomhederne hjemsender medarbejdere i stedet for at fyre dem, og at de hjemsendte i gennemsnit udgør mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Dette kan opgøres pr. P-enhed, hvis der alene søges for en afdeling.
  • Ordningen gælder også for helt små virksomheder. En virksomhed med to ansatte, der som følge af Covid-19 hjemsender den ene, kan søge om lønkompensation for denne.
  • Det er uden betydning, om der er tale om fuldtidsbeskæftigede eller deltidsbeskæftigede. En virksomhed med fem fuldtidsansatte og fem deltidsansatte kan således søge om kompensation, hvis tre af de ansatte som resultat af Covid-19 sendes hjem, uanset om de hjemsendte er fuldtids- eller deltidsansatte.
  • De ansatte må ikke arbejde i den periode, hvor de er hjemsendte. Forbuddet mod at arbejde gælder dog ikke for elever og lærlinge. Der kan altså søges om lønkompensation for dem, selvom de fortsætter med at arbejde. Elever og lærlinge tæller også med i forhold til kravet om, at mindst 30 % skal sendes hjem.
  • Betingelsen om, at der ikke må afskediges medarbejdere, betyder, at der ikke kan vælges en kombination, hvor nogle medarbejdere afskediges, mens andre hjemsendes med fuld løn som følge af Covid-19. 
  • De hjemsendte medarbejdere i perioden 9. december til 3. januar 2021 skal afvikle allerede planlagt ferie. 

Er der yderligere krav, hvis virksomheden skal ansøge som tvangslukket?

Ja, hvis din virksomhed eller p-enhed har forbud mod at holde åbent, skal virksomheden eller den underliggende p-enhed, som du søger for, have 0 kr. i omsætning, som stammer fra salg af varer og tjenesteydelser, i den periode, som du søger om lønkompensation for. 

Hvis du søger for dele af din virksomhed, må du dermed gerne have omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser i virksomhedens CVR-nummer, men ikke i de p-enheder, der har forbud mod at holde åbent, og som virksomheden søger lønkompensation for. 
 

Hvor stor kompensation sikrer hjælpepakken?

Der kan søges om kompensation for 75 % af hjemsendte funktionærers løn og for 90 % af øvrige hjemsendtes løn.  For både funktionærer, ikke-funktionærer og lærlinge/elever gælder et loft på 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat. 

Ansatte behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Hvis din ansatte arbejder mindre end fuldtid (37 timer/ugen), vil grænsen blive sat ned forholdsmæssigt. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr. 

Hvor søger jeg om lønkompensation?

Ansøgning om lønkompensation sker på virk.dk, hvor du også kan finde vejledning til ansøgningen trin for trin samt yderligere vejledning til lønkompensationsordningen.

Den generelle lønkompensationsordning for alle virksomheder i perioden 9. december 2020 til 3. januar 2021 søges her på virk.dk. Ansøgningsfristen fremgår endnu ikke af Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Tvangslukkede virksomheder, som er tvangslukket i perioden 9. december 2020 til 3. januar 2021, skal ansøge her på virk.dk. Ansøgningsfristen er 12. februar 2021.

Tvangslukkede virksomheder, som er tvangslukket i perioden 6. november 2020 til 28. februar 2021 skal ansøge her på virk.dk. Ansøgningsfristen er 9. april 2021.

Tvangslukkede virksomheder, som er tvangslukket i perioden 30. august 2020 til 5. november 2020 skal ansøge her på virk.dk. Ansøgningsfristen er 24. januar 2021.

Virksomheder berørt af den regionale nedlukning af 7 kommuner i Nordjylland i perioden 6. november 2020 til 26. november 2020 skal ansøge her på virk.dk. Ansøgningsfristen er 24. januar 2021.

Vi kan hjælpe dig

Vi kender reglerne, der gælder for Covid-19 og hjælpepakkerne. Vi kan derfor ikke kun svare på spørgsmål, men også hjælpe med udfyldelse af ansøgningsskemaet og med indsendelse af den nødvendige dokumentation, når dette skal ske.