Artikel:

Kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden

30 september 2020

Line Bundgaard , Director, statsautoriseret revisor |

Barer, restauranter og caféer mv. fik den 17. september 2020 yderligere restriktioner på åbningstiderne. Begrænsning i åbningstiden har negative konsekvenser for de berørte virksomheder, da en del af omsætningsgrundlaget forsvinder. Den 20. september 2020 offentliggjorde Erhvervsministeriet derfor en politisk aftale om kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger i åbningstiden.

Det er aftalt politisk aftalt, at der kan opnås kompensation for følgende:

  • Faste omkostninger ved begrænsninger i åbningstid
  • Omsætningstab for selvstændige ved begrænsninger i åbningstid.

Kompensationsordningen gælder fra 19. august 2020 og som udgangspunkt til 31. oktober 2020. Såfremt der, efter 31.oktober 2020, fortsat gælder begrænsninger i åbningstiden, er der mulighed for forlængelse til 31. december 2020.

Virksomhederne vil desuden kunne gøre brug af ordningen for arbejdsfordeling, men der er ikke lagt op til en lønkompensationsordning for hjemsendte medarbejdere.
 

Kompensation for faste omkostninger ved begrænsninger i åbningstid

Kompensationsordningen tager udgangspunkt i den eksisterende kompensationsordning for faste omkostninger. For at kunne opnå kompensation for faste omkostninger, skal virksomheden:

  • Dokumentere, at virksomheden er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid i forhold til den normale åbningstid.
  • Dokumentere, at virksomheden har en omsætningsnedgang på mindst 35%, relateret til begrænsning i åbningstiden, i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted. Referenceperioden for omsætningen er som udgangspunkt 19. august – 31. oktober 2019.

Der kan opnås kompensation fra 25% til max 80% af de faste omkostninger (tolv trin) afhængig af det %-vise omsætningstab, dog maksimalt den nominelle nedgang i omsætningen.
 

Særlig ordning for helt små virksomheder

Der er indført en særlig ordning for virksomheder med maksimalt 5 fuldtidsstillinger. Hvis det ikke er økonomisk rentabelt at holde åben som følge af de nye restriktioner, vil der kunne opnås kompensation på 90% af de faste omkostninger. Det er dog en forudsætning, at virksomheden ingen omsætning har i kompensationsperioden.
 

Kompensation til selvstændige ved begrænsninger i åbningstid

Kompensationsordningen tager udgangspunkt i den eksisterende kompensationsordning for omsætningstab for selvstændige. For at kunne opnå kompensation for omsætningstab for selvstændige, skal virksomheden:

  • Dokumentere, at virksomheden er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid i forhold til den normale åbningstid
  • Dokumentere, at virksomheden har en omsætningsnedgang på mindst 30% relateret til begrænsning i åbningstiden i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted. Den pågældende periode skal minimum være 14 dage og opgøres forholdsmæssigt i forhold til samme periode i 2019.

Der kan opnås en kompensation på 90% af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. mdr.
 

Mulighed for arbejdsfordeling

Ordningen indebærer, at arbejdsgiver får ret til at etablere arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning. Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i samarbejdsaftaler, tilsvarende aftaler eller lov om information og høring. Lønmodtagere kan ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og indbetale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning. Lønmodtagere, der indgår i en arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning, indtræder fuldt ud i deres tidligere aftalte rettigheder, når perioden med arbejdsfordeling er udløbet.
 

Hvor kan der søges om kompensation?

Der er fortsat tale om en politisk aftale, og der er ikke udstedt bekendtgørelser, hvorfor der endnu ikke er mulighed for at søge kompensation efter denne ordning for faste omkostninger samt omsætningstab for selvstændige.

Når der åbnes for ansøgninger, skal ansøgning ske via virksomhedsguiden.dk.

 

Hvis du vil læse mere om den politiske aftale, kan du finde hele den politiske aftaletekst på Erhvervsministeriets hjemmeside.