Artikel:

Ændringer i hjælpepakken til faste omkostninger

06 maj 2020

Claus Bonde Hansen , Chief Compliance Officer, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Den 5. maj 2020 er der kommet en ny bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger. De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er:

 • Omsætningsnedgangen skal være minimum 35 % (tidligere 40 %).
 • Der kan nu søges for kompensation i op til fire måneder (frem til 8. juli 2020).
 • Referenceperioden for omsætning er fortsat perioden 2. kvartal 2019, men der er mulighed for valg af anden periode, hvis der har været særlige omstændigheder i 2. kvartal 2019 (se nedenfor).
 • Grænsen for minimum faste omkostninger sættes ned fra 25.000 kr. til 12.500 kr. for en tre-måneders periode og ned til 16.666 kr. for en fire-måneders periode.
 • Ved kompensationsudbetalinger over 60 mio. kr. må virksomheden ikke udbetale udbytte i 2020 og 2021.
 • Det maksimale kompensationsbeløb er hævet til 82,5 mio. kr. for tre måneder og 110 mio. kr. for fire måneder (tidligere 60 mio. kr. for tre måneder).
 • Virksomheder med underskud i seneste regnskabsår får lempeligere regler for opgørelse af underskud til modregning i kompensationsbeløb (se nedenfor).
 • Retten til kompensation er betinget af, at virksomheden betaler den korrekte skat til Danmark (ikke skattely-lande).
 • Ansøgningsfristen udskydes til den 31. august 2020.
 • Virksomhederne skal senest den 8. december indsende opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning og omkostninger i kompensationsperioden.

 

Særlige omstændigheder i 2. kvartal 2019

Hvis en virksomhed har særlige omstændigheder i forhold til opgørelse af omsætningen for 2. kvartal 2019, således referenceperioden ikke er retvisende for opgørelse af omsætningsnedgang, kan man søge om at anvende en referenceperiode, der er mere retvisende. Referenceperioden skal være på minimum tre måneder og ligge i perioden fra 1. april 2019 til 9. marts 2020.  

Forhold, der kan komme ind under særlige omstændigheder, kan være sygdom, brand, ulykker, omstruktureringer, til- og frasalg mv.

 

Underskud i sidste regnskabsår

En vigtig del af ændringerne omhandler lempelse omkring opgørelse af underskud. Udgangspunktet er, at alle underskud sidste år vil medføre nedsættelse af kompensationsbeløbet. Nu er der kommet nye regler:

 • Hvis reduktionen af kompensationen er mere end 50 %, kan Erhvervsstyrelsen efter en konkret vurdering af virksomhedens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet.
 • Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder, vil virksomhedens kompensation for faste omkostninger ikke blive reduceret, hvis:
  • Virksomhedens resultat for de tre regnskabsår 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller hvis virksomhedens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår 2016, 2017 og 2018.
  • Virksomheden kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

I BDO har vi arbejdet konstruktivt for at få ændret reglerne. Vi glæder os over lempelserne omkring anvendelse af referenceperiode samt modregning af underskud sidste år - selvom de ikke hjælper alle.

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres vejledning om ansøgning om faste omkostninger med ovennævnte ændringer.

 

Status på ansøgning

Ordningen er på nuværende tidspunkt kun åben for ansøgning efter de tidligere kriterier og for ansøgning for de første tre måneder. Vi forventer, at ansøgning efter de ændrede kriterier åbner i slutningen af maj, hvor alle virksomheder kan søge igen ud fra de nye kriterier.