Ny bogføringslov er vedtaget

De, efter vores opfattelse, væsentligste ændringer i den nye bogføringslov i forhold til den gamle lov, herunder krav til digital bogføring, er beskrevet i dette notat

Den vedtagne nye bogføringslov kan findes her

Det er værd at bemærke lovens ikrafttrædelsesbestemmelser, da forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

Bogføringsloven vil for de fleste bestemmelsers vedkommende træde i kraft den 1. juli 2022 med virkning fra denne dato. Bestemmelser vedrørende digitale bogføringssystemer vil dog først træde i kraft på et senere tidspunkt.

Vedtaget ikrafttrædelse for hovedparten af loven:

 

Tilrettelæggelse og udførelse af bogføringen, herunder

generelle krav til bogføringen, registrering og afstemning, opbevaring samt anvendelsesområde og definitioner

Gælder for lovens §§ 1-14, 18, 21-23, 26, 28 og 30-35

 

 

1. juli 2022

 

Forventet tidsplan for ikrafttrædelse for bestemmelser vedrørende digitale bogføringssystemer kan skitseres som følger:

 

 

Eksisterende udbydere af digitale bogføringssystemer forventes at skulle opfylde de nye krav og være anmeldt til Erhvervsstyrelsen

 

 

1. juli 2023

 

Virksomheder med pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B – D

Krav om brug af et digitalt bogføringssystem *)

 

 

Tidligst

1. januar 2024

 

Øvrige bogføringspligtige virksomheder (fx regnskabsklasse A) med en nettoomsætning over 300.000 kr.

Krav om brug af et digitalt bogføringssystem **)

 

Erhvervsministeren bemyndiges til eventuelt at sætte lovforslaget i kraft på forskellige tidspunkter ud fra forskellige grænser for nettoomsætning.

Der kan dermed indføres ikrafttrædelsesbestemmelser, der er forskellige, afhængig af om virksomheden er over eller under en given omsætningsgrænse.

 

 

Tidligst

1. januar 2026

*) For virksomheder, som anvender et ikke-registreret (fx eget udviklet) bogføringssystem, bliver ikrafttrædelsen formentlig først 1. juli 2024.

**) For virksomheder, som anvender et ikke-registreret (fx eget udviklet) bogføringssystem, bliver ikrafttrædelsen formentlig tidligst 1. juli 2026. Kan komme til at afhænge af forskellige grænser for nettoomsætning.

Vil du holde dig opdateret på den nye bogføringslov, så læs mere her.