Ny bogføringslov – krav til digitale bogføringssystemer

Bekendtgørelsen er kun relevant for udbyderne af digitale standard bogføringssystemer og opstiller de krav, som digitale standard bogføringssystemer skal overholde for at blive godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Det er således udbyderne, der har ansvaret for, at de udbudte digitale standard bogføringssystemer, overholder disse krav.

Virksomheder der vil anvende et digitalt standard bogføringssystem fra en udbyder må derfor afvente, at systemerne bliver godkendt i Erhvervsstyrelsen. Når udbydernes systemer er anmeldt til og godkendt af Erhvervsstyrelsen offentliggør styrelsen en liste over de digitale standard bogføringssystemer, der er godkendt. Herefter vil virksomhederne kunne vælge blandt de på listen opførte systemer.

 

Den nu udsendte bekendtgørelse møntet på udbyderne af digitale standard bogføringssystemer træder i kraft 1. februar 2023.

 

Vigtige datoer for udbydere af digitale standardbogføringssystemer

I forbindelse med ikrafttrædelsen af kravene, er der en række datoer, som udbydere af digitale standard bogføringssystemer skal være opmærksomme på:

  • 1. februar – 31. oktober 2023: Udbydere af digitale standardbogføringssystemer tilpasser deres bogføringssystemer til de nye krav mhp. anmeldelse af systemerne til Erhvervsstyrelsen senest den 31. oktober.
  • 1. november – 31. december 2023: Erhvervsstyrelsen kontrollerer og registrerer bogføringssystemer, der lever op til kravene i bekendtgørelsen, og offentliggør disse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
  • 1. januar 2024: Alle systemer, der efterlever kravene, fremgår af en offentligt tilgængelig fortegnelse over registrerede digitale bogføringssystemer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Fortegnelsen gør det nemt for virksomhederne at vælge et digitalt standard bogføringssystem, der med sikkerhed efterlever kravene i bekendtgørelserne.

Der er endnu ikke endeligt fastlagt et tidspunkt for, hvornår virksomheder skal begynde at bogføre digitalt. Tidspunktet vil blive meldt ud senere. I første omgang vil regnskabspligtige virksomheder (regnskabsklasse B – D) blive omfattet af kravene om digital bogføring. Disse skal forventeligt bogføre digitalt for regnskabsår der starter 1. juli 2024 eller senere.

For personligt ejede virksomheder (regnskabsklasse A) skal disse virksomheder forventeligt bogføre digitalt tidligst fra 1. januar 2026.

 

Læs mere på vores ny bogføringslov kampagneside her