Artikel:

Covid-19 og oplevelsesindustrien: Sådan ser reglerne ud for aflysninger

07 april 2020

Morten Ovesen, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Aflysningerne rammer mange danske virksomheder i oplevelsesindustrien under corona-krisen. For at minimere udfordringerne, må hoteller, campingpladser, koncertarrangører og mange andre vide, hvordan de optimalt griber krisen an. Vi giver her en kort gennemgang af reglerne for aflysninger, og hvad virksomheder i oplevelsesindustrien kan gøre for at minimere aflysningernes indvirkning.

 

På grund af Covid-19 er antallet af aflysninger eksploderet i oplevelsesbranchen. Hvad enten det er hoteller, sommerhusudlejere, koncertarrangører, campingpladser eller noget helt femte, så er der et stor behov for at gennemgå kontrakter og finde ud af, hvilke regler og retningslinjer der gælder i disse tider.

Kontrakter er dog ikke det eneste område, hvor der er behov for indsigt og strategiske overvejelser. Her giver vi en række råd til, hvordan din virksomhed eller organisation er stillet, og hvilke overvejelser du bør gøre dig.

 

De uafklarede aflysningsspørgsmål

Fem eksempler på scenarier, som blandt andet mange BDO-kunder i oplevelsesindustrien står overfor i dag, er:

 • En udenlandsk familie aflyser et sommerhus, der er bestilt til tiden, da grænsen er lukket.
 • En koncertgænger aflyser sin koncertbillet og vil have penge tilbage på grund af Covid-19.
 • Et hotelværelse til sommerferien aflyses, da gæsten ikke længere er sikker på, at grænsen er åben til den tid.
 • En idrætshal modtager aflysninger af billetter til en sportsbegivenhed, der efter planen stadig skal afholdes i slutningen af maj.

Udfaldet på nogle af de overstående eksempler kan virke klare – i hvert fald på overfladen. En udenlandsk familie må vel som udgangspunkt have klar ret til at aflyse, hvis de ikke kan komme frem? Måske er det lidt mere uklart for koncertgængeren, og de gæster, som har købt billet til sportsbegivenheden? Og hvad med hotelgæsten?

Det er desværre sådan, at situationen for alle de ovenstående eksempler kan være uklar. I dem – og i langt de fleste andre tilfælde af aflysninger i oplevelsesindustrien – afhænger retten til aflysning nemlig af de specifikke regler for aflysning i den kontrakt parterne har indgået. Derudover vil der være regler for, hvem der hæfter for en aflysning, og hvem der kan have ret til force majeure.

 

Covid-19 forvirrer aflysningsregler

Forbrugere i oplevelsesindustrien har som udgangspunkt krav på at få penge tilbage, hvis de ikke kan modtage den ydelse, som de har betalt for. Situationen er den samme mellem din virksomhed og underleverandører.

Hvis en koncertgænger har købt en billet til et arrangement, eller en gæst har lejet et hotelværelse hos dig, så er der indgået en aftale mellem parterne om en ydelse. Hvis ydelsen ikke længere er tilgængelig, er du som arrangør/udbyder principielt forpligtet til at give kunden sin penge tilbage eller ret til samme ydelse på et andet tidspunkt. Forpligtelserne gælder også den anden vej rundt.

Det er her, at forvirringen om Covid-19 og aflysninger ofte opstår. Under corona-krisen handler retten til aflysninger nemlig ofte om, hvem der ikke overholder sine forpligtelser – og om der er et berettiget grundlag herfor.

Hvis en koncertgænger fx ikke har villet overvære en koncert, så vil der under normale omstændigheder ikke være mulighed for at aflyse og få pengene retur. Det samme gælder som udgangspunkt under Covid-19 – også selvom gæsten aflyser på grund af frygt for at blive smittet. Hvis der er tale om en koncert, som ville have haft over 1.000 publikummer, så er situationen potentielt anderledes. Det afhænger af, hvornår koncerten bliver afholdt.

Hvis en gæst ikke har mulighed for at komme frem til et hotel på grund af lukkede grænser, så står sagen mere klart. Men selv her kan der være tvister.

Selv hvis et arrangement eller en anden form for oplevelse, som en gæst har købt billetter til, bliver aflyst eller ikke længere er tilgængelig, kan retten til aflysning og retten til at få returneret sine penge afhænge af, hvad aftalen er mellem arrangøren og gæsten. Det vil i mange tilfælde afhænge af reglerne for force majeure.

 

Force majeure eller ikke force majeure

I mange sager om aflysninger vil fokus være på, om der er tale om force majeure. Det er en klausul i langt de fleste kontrakter, som omhandler omstændigheder, der er udenfor sælger eller købers kontrol. Den præcise ordlyd af en force majeure klausul vil i forbindelse med Covid-19 være afgørende. 

I den ene ende af skalaen kan der I kontrakten stå, at arrangør/sælger ikke er ansvarlig i tilfælde af force majeure. Det vil sige, at en koncertarrangør, sommerhusudlejer eller lignende under en ekstraordinær situation, der gør det umuligt at gennemføre en service, som udgangspunkt ikke kan holdes ansvarlig for tab I forbindelse med aflysning eller tilbagebetaling af indbetalte midler.

I den anden ende af skalaen kan der være kontrakter, hvor der ikke indgår en force majeure klausul. Det er dog ikke det samme som, at en kunde ikke kan påberåbe sig force majeure.

I begge tilfælde kan der – medmindre der er eksplicitte henvisninger til regler for force majeure under en sygdom eller epidemi – stadig være uklarheder. Der kan i mange tilfælde være behov for en konkret juridisk vurdering af, om en af parterne kan påberåbe sig force majeure.

Startstedet for at fastsætte den juridiske situation angående force majeure og andre aspekter af aflysninger i forbindelse med Covid-19 vil være en grundig gennemlæsning af dine eksisterende kontrakter.

 

Råd om Covid-19 og aflysninger

Selvom der kan være juridisk grundlag for ikke at betale penge tilbage ved en aflysning, er det ikke nødvendigvis det samme som, at det er tilrådeligt. Alt afhængig af den økonomiske indvirkning på din virksomhed på den korte bane (for nogle kan det være et spørgsmål om overlevelse), kan det give bedre forretningsmuligheder på længere sigt at acceptere en aflysning. Det kan blandt andet gøres via et kompromis, hvor du tilbyder en lignende service på et andet tidspunkt.

Vores råd i denne forbindelse tæller blandt andet:

 • Vær åben og ærlig overfor kunderne.
  • Fortæl, hvad din egen situation er, og hvorfor du har taget din beslutning.
 • Forsøg at give kunderne tilgodebeviser i stedet for penge tilbage.
  • Tilbyd en lignende service på et andet tidspunkt.

I disse tider er det vigtigt for virksomheder at holde fokus på den daglige drift, men også at se mod nuværende og fremtidige finansielle udfordringer. Derfor anbefaler vi blandt andet:

 • Hold fokus på likviditet.
 • Hold en tæt dialog med bank og kreditforening.
 • Overvej at udskyde ikke nødvendige investeringer og renoveringer.

Overvej om markedsføring i udlandet kan stoppes/minimeres – det er ikke sikkert, der kan komme udenlandske gæster til Danmark til sommer.