Brochure:

Uvildig og kompetent rådgivning til dansk landbrug

12 april 2016

Christian Brasholt Larsen , Partner, statsautoriseret revisor |

Landbrugserhvervene anno 2016 er moderne produktionsvirksomheder, der drives professionelt, og derfor også fordrer både en kompetent ledelse og en faglig opdateret økonomisk rådgiver. 

I BDO's branchegruppe for landburg lever vi os ind i virksomhedernes udfordringer og holder fokus på at udvikle landbrugsvirksomhederne. Samtidig har vi fokus på, at økonomien konsolideres.

Vi beskæftiger os med økonomisk rådgivning inden for alle typer af landbrug såvel konventionelle som økologiske, herunder fjerkræ, mink, kvæg, svin, planteavl, maskinstationer og gartnerier, ligesom vi også er revisorer for adskillelige forædlingsvirksomheder.

I vores brochure beskriver vi hvilke kompetencer vores landbrugsgruppe tilbyder.

Hent brochuren