Artikel:

Skattefritagelse og statsstøtte til havnevirksomhed

08 marts 2019

Søren Peter Nielsen, Partner, statsautoriseret revisor |

EU-kommissionen har den 8. januar 2019 udsendt en pressemeddelelse om, at Kommissionen har rettet henvendelse til Italien og Spanien. Landene opfordres til at ændre deres skatteregler.

Kommissionen er af den opfattelse, at skattefritagelsen for havne i de to lande er i strid med statsstøttereglerne, og den har derfor opfordret landene til at indføre almindelig selskabsskattepligt for havne senest 1. januar 2020. Såfremt landene inden for to måneder ikke tilkendegiver, at de tilretter deres skatteregler, vil Kommissionen indlede formelle sager om statsstøtte.

Der er tidligere rettet lignende henvendelser til Holland, Belgien og Frankrig. Kommissionen tilkendegiver videre i pressemeddelelsen, at undersøgelserne om statsstøtte forsætter i andre EU-lande.


Kommissionen fremhæver, at fokus er på skattefritagelse for ”Økonomiske aktiviteter”:

Ports carry out both non-economic and economic activities:

  • Non-economic activities, such as maritime traffic control and safety or anti-pollution surveillance, typically fall within the competence of public authorities. Such public remit activities are outside the scope of EU state aid control.
  • The commercial operation of port infrastructure, such as providing paid access to the port, on the other hand constitutes an economic activity. EU State aid rules apply to these activities.
A corporate tax exemption for ports that earn profits from economic activities can provide them with a competitive advantage when they operate on the internal market and therefore involves State aid, which may not be compatible with EU rules.


Danske havne er - som det også er tilfældet med italienske havne - fuldstændigt skattefritagne, uanset om deres aktiviteter kan betegnes som økonomiske eller ej. For kommunale havne og selvstyrehavne hviler skattefritagelsen på den kommunale skattefritagelse. For aktieselskabshavne hviler skattefritagelsen på en særskilt skattefritagelse.

Kommissionens undersøgelser og den danske skattefritagelse indgik ikke i havnelovsudvalgets undersøgelse, men det kan formentlig forventes, at skattepligtsspørgsmålet vil blive politisk behandlet i denne sammenhæng. Dette var også tilfældet i forbindelse med reformen af elsektoren i 1999/2000, hvor der kom krav om selskabsmæssig adskillelse og skattepligt. Danmark havde dog dengang modtaget spørgsmål fra Kommissionen om den danske skattefritagelse for el-virksomhed, hvilket – så vidt vides – endnu ikke er tilfældet i relation til havnevirksomhed.

I BDO’s branchegruppe for havne følger vi udviklingen meget tæt. Vi er selvfølgelige klar til at tage en drøftelse med jer om mulige konsekvenser af en eventuel dansk ophævelse af skattefritagelsen, samt en vurdering af hvilke reaktionsmuligheder og forberedelser, man kan vælge set i lyset af en eventuel skattepligt.


Download publikation

 

Kontakt os

Enter security code:
 Security code